Privacy

Wij nemen uw privacy ter harte!


ALLE COOKIE INFO EQUNEWS: KLIK HIER

Laatste update: 23 juni 2022

Bij Equ.Media vinden we uw privacy uiterst belangrijk en nemen we uw verwachtingen als lezer, surfer en klant ter harte. Dat betekent dat we handelen conform de privacywetgeving. Zo doen we bijvoorbeeld ons uiterste best om u in deze Privacyverklaring in heldere en duidelijke taal uit te leggen welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor wij deze gebruiken en wat uw rechten in dit verband zijn. De gebruiker en zijn vertrouwen staan bij ons centraal. Daarom streven wij er binnen Equ.Media naar conform de privacywetgeving tegemoet te komen aan uw rechten inzake de verwerking van uw persoonsgegevens en u hierbij in de driver’s seat te plaatsen. We raden u aan deze Privacyverklaring  grondig door te nemen. Wij hopen alvast dat u veel plezier beleeft aan onze diensten!

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Equ.Media en beschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe deze worden gebruikt.

Deze overeenkomst betreft en legt uit op welke manier de Equ.Media de gegevens die je met ons deelt, gebruikt om een persoonlijke en kwaliteitsvolle ervaring te bieden op haar websites -en apps.

Kort samengevat, verzamelen we daartoe drie soorten gegevens:
1/ Gegevens die je deelt om je te registreren, om aangemeld te surfen op onze sites of apps of om nieuwsbrieven te ontvangen
2/ Klikgedrag waaruit we interesses kunnen afleiden om relevante advertenties te tonen en artikels aan te bevelen naast ons nieuwsaanbod
3/ Gegevens die je zelf toevoegt om bepaalde Diensten te gebruiken. Het opladen of invullen van een CV op Jobat is daar een voorbeeld van.

Deze overeenkomst geldt voor alle gegevens die de Equ.Media verzamelt via haar websites, apps of nieuwsbrieven. We maken hierbij een onderscheid tussen gebruikers met en zonder een registratie.

Definities

Binnen deze overeenkomst is het onvermijdelijk een aantal vaktermen te gebruiken. Daarom geven we in dit onderdeel een kort overzicht van de definities en vaak gebruikte termen.

Aanbevolen Inhoud: suggesties voor artikels, zoekertjes, jobaanbiedingen en andere informatie die een Equ.Media Entiteit afstemt op de interesses van een Gebruiker (aan de hand van Klikgedrag) of Geregistreerde Gebruiker (aan de hand van Klikgedrag en Geregistreerde Gegevens).

Dienst: nieuws, aanbiedingen, functionaliteit voor een betere gebruikservaring, (mobiele) apps, Aanbevolen Inhoud of Gepersonaliseerde Advertenties die een Equ.Media Entiteit levert of ter beschikking stelt op of via een Equ.Media Domein. Voor een overzicht van de Diensten per Equ.Media Domein.

Gebruiker: jij die een Equ.Media Domein bezoekt om als consument van een Dienst te genieten. Dit kan rechtstreeks via onze websites of na het installeren van één van onze apps.

Gepersonaliseerde Advertenties: commerciële informatie die afgestemd is op de interesses van een Gebruiker (aan de hand van Klikgedrag) of Geregistreerde Gebruiker (aan de hand van Klikgedrag en Geregistreerde Gegevens).

Geregistreerde Gebruiker: jij die jouw persoonsgegevens registreert om een account te maken bij een Equ.Media Domein om als consument van een Dienst te genieten.

Geregistreerde Gegevens: persoonsgegevens die een Geregistreerde Gebruiker zelf aan een Equ.Media Entiteit verstrekt naar aanleiding van de registratie bij die Equ.Media Entiteit. Deze gegevens verschillen per Equ.Media Domein, maar bevatten doorgaans: voornaam, familienaam, e-mail adres, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum, gewenste nieuwsbrieven. Indien je dat zelf wil, kan je ook je telefoon en/of gsm-nummer opgeven.

Klikgedrag: de interesses van een Gebruiker of Geregistreerde Gebruiker die afgeleid worden aan de hand van cookies en gelijkaardige technologieën uit het gebruik van een Dienst op Equ.Media Domeinen en uit bezoek en interactie op websites van derde partijen. Klikgedrag kan zowel voor een Gebruiker als een Geregistreerde Gebruiker verzameld worden en bevat voornamelijk:
o Sessiegegevens: besturingssysteem, type toestel en browser. Dit is nodig om jou een goede gebruikservaring te kunnen bieden.
o Bezochte pagina’s waarbij we je indelen in interessegebieden. Dit doen we door trefwoorden aan bepaalde secties of artikels toe te voegen zodat we je Aanbevolen Inhoud en Gepersonaliseerde Advertenties kunnen tonen. (bv. sport, lifestyle)

Equ.Media Domein: een website of (mobiele) applicatie aangeboden of uitgebaat door een Equ.Media Entiteit.

Equ.Media Groep: het geheel van de Equ.Media Entiteiten.

 

1. Diensten aan Gebruikers

1.1 Voorwerp – Als je een Equ.Media Domein bezoekt als Gebruiker zal de verantwoordelijke Equ.Media Entiteit je de mogelijkheid bieden om gratis toegang te krijgen tot Diensten. Een overzicht van de Diensten beschikbaar voor Gebruikers vind je hier: Verschillende diensten. De Diensten beschikbaar voor Gebruikers zijn minder uitgebreid dan deze voor Geregistreerde Gebruikers. Indien je als Gebruiker van de Diensten wil genieten moet je deze overeenkomst aanvaarden, zodat de verantwoordelijke Equ.Media Entiteit je de Diensten kan leveren. Verder kan je sommige inhoud in krantentitels, namelijk “plus”-artikels aangeduid op de krantensites met (+), enkel lezen als abonnee.

1.2 Klikgedrag – Als Gebruiker hoef je niet te betalen voor de beschikbare Diensten. Wel heeft de verantwoordelijke Equ.Media Entiteit toegang nodig tot je Klikgedrag als tegenprestatie voor de gratis Diensten. Je Klikgedrag is ook noodzakelijk om bepaalde Diensten te kunnen leveren zoals Aanbevolen Inhoud of Gepersonaliseerde Advertenties.

1.3 Geen verplichting – Je kan een Equ.Media Domein steeds bezoeken zonder deze overeenkomst als Gebruiker te aanvaarden, maar dan krijg je geen toegang tot de Diensten beschikbaar voor Gebruikers. Dit is de overeenkomst die wij voorstellen. Als je de overeenkomst niet aanvaardt, heb je nog wel toegang tot bepaalde inhoud maar deze zal beperkter zijn. Bovendien zie je nog steeds advertenties, maar deze zullen niet aangepast zijn aan jouw interesses.

2. Diensten aan Geregistreerde Gebruikers

2.1 Voorwerp – Als je een Equ.Media Domein bezoekt als Geregistreerde Gebruiker zal de verantwoordelijke Equ.Media Entiteit je de mogelijkheid bieden om gratis toegang te krijgen tot Diensten.  De Diensten beschikbaar voor Geregistreerde Gebruikers zijn uitgebreider dan deze voor Gebruikers. Indien je als Geregistreerde Gebruiker van de Diensten wil genieten moet je deze overeenkomst aanvaarden, zodat de verantwoordelijke Equ.Media Entiteit je de Diensten kan leveren. Verder kan je sommige inhoud in krantentitels, namelijk “plus”-artikels aangeduid op de krantensites met (+), enkel lezen als abonnee.

2.2 Klikgedrag en Geregistreerde Gegevens – Als Geregistreerde Gebruiker hoef je niet te betalen voor de beschikbare Diensten. Wel heeft de verantwoordelijke Equ.Media Entiteit toegang nodig tot je Klikgedrag en Geregistreerde Gegevens als tegenprestatie voor de gratis Diensten. Je Klikgedrag en Geregistreerde Gegevens zijn ook noodzakelijk om bepaalde Diensten te kunnen leveren zoals Aanbevolen Inhoud en Gepersonaliseerde Advertenties.

2.3 Geen verplichting – Je kan een Equ.Media Domein steeds bezoeken zonder deze overeenkomst als Geregistreerde Gebruiker te aanvaarden, maar dan krijg je geen toegang tot de Diensten voor Geregistreerde Gebruikers. Dit is de overeenkomst die wij voorstellen. Als je de overeenkomst niet aanvaardt, dan heb je wel nog toegang tot bepaalde inhoud maar deze zal beperkter zijn. Je ziet nog steeds advertenties, maar deze zullen niet aangepast zijn aan jouw interesses.

2.4 Aangemeld surfen – Als Geregistreerde Gebruiker kan je enkel van de beschikbare Diensten van een Equ.Media Entiteit genieten wanneer je aangemeld surft op het betrokken Equ.Media Domein. Je kan op elk moment beslissen om afgemeld te surfen. In dat geval word je niet herkend en worden je Klikgedrag en Geregistreerde Gegevens niet bijgehouden. Op elk moment kan je beslissen je terug aan te melden als Geregistreerde Gebruiker om weer van de Diensten te genieten.

3. Diensten

De beschikbare Diensten verschillen per Equ.Media Domein en al naargelang je een Gebruiker, Geregistreerde Gebruiker of geen van beiden bent (in het laatste geval wens je geen overeenkomst aan te gaan).

Welke Equ.Media Entiteit Diensten aanbiedt via welke Equ.Media Domeinen, vind je hierboven.

4. Duur en einde van de overeenkomst

4.1 Duur – Je overeenkomst als Gebruiker of Geregistreerde Gebruiker is van onbepaalde duur. Jij kan de overeenkomst op elk moment beëindigen zonder opzegtermijn of -vergoeding. Equ.Media kan de overeenkomst op elk moment via een kennisgeving beëindigen met een opzegtermijn van 15 kalenderdagen zonder vergoeding te zijn verschuldigd.

4.2 Einde – Om de overeenkomst te beëindigen, moet je je cookies wissen (overeenkomst als Gebruiker) of je account verwijderen (overeenkomst als Geregistreerde Gebruiker). Je kan je account laten verwijderen door te mailen naar

• admin@equmedia.be voor de Diensten aangeboden door Equ.Media

Wanneer je je overeenkomst hebt beëindigd en je terug gratis toegang wenst te krijgen tot de Diensten, dan zal je opnieuw de overeenkomst moeten aangaan.

4.3 Geen herroepingsrecht – Als je je registreert als consument erken je geen herroepingsrecht te hebben onder consumentenrecht omdat de overeenkomst de levering van digitale inhoud omvat waarvan de uitvoering met jouw uitdrukkelijke toestemming onmiddellijk start. De afwezigheid van het herroepingsrecht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid die je hebt om de overeenkomst op elk moment te beëindigen (zie de artikels 4.1 – 4.2).

5. Informatie op grond van gegevensbescherming

5.1 Doeleinde en verwerkingsgrond – Je persoonsgegevens worden door de Equ.Media Entiteit die je de Dienst(en) levert, verwerkt voor klantenbeheer op grond van de noodzaak om de overeenkomst met jou uit te voeren. In ons Privacy policy vind je meer informatie over hoe de betrokken Equ.Media Entiteit je persoonsgegevens verwerkt.

6. Cookies
Teneinde de gepersonaliseerde inhoud en advertenties aan te bieden op grond van de overeenkomst maken we gebruik van cookies en andere technologieën. Meer informatie hierover vind je terug in ons Cookiebeleid.

7. Overige bepalingen

7.1 Toepasselijk recht en jurisdictie – Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, zonder afbreuk te doen aan dwingende bepalingen die zouden voorzien in een ander recht. De rechtbanken van de plaats van onze zetel zijn exclusief bevoegd om geschillen met betrekking tot deze overeenkomst te beslechten, onverminderd de toepasselijke dwingende wetgeving die bepaalt dat de rechtbanken van je woonplaats bevoegd zouden zijn.

7.2 Wijziging – Equ.Media kan de voorwaarden en modaliteiten van de overeenkomst en de Dienst steeds wijzigen. Wanneer de wijzigingen wezenlijk zijn, zal Equ.Media je hiervan op de hoogte brengen 15 kalenderdagen op voorhand, onverminderd je recht om de overeenkomst op elk moment met onmiddellijke ingang te beëindigen in overeenstemming met de artikels 4.1 en 4.2 hierboven.