Springruiters vragen meer democratie aan het FEI

Springruiters vragen meer democratie aan het FEI
Afgelopen weekend verzamelde de IJRC op het CHI in Genève. Het was de Franse springruiter, Kevin Staut die de vergadering voor zat. Het afgelopen jaar vertegenwoordigde de IJRC (International Jumping Rider Club), de springruiters op het FEI Sport Forum, de FEI algemene vergadering, de Longines Ranking Werkgroep, en de meetings van de Europese hippische federaties.

De positieve samenwerking tussen het IJRC en het FEI werd benadrukt. "Wel is het zo dat de atleten meer moeten betrokken worden bij het uitwerken en stemmen van nieuwe regelgevingen," verklaart het IJRC. "Er moet een transparantere democratie komen waarbij wij (atleten) inspraak krijgen bij de verkiezingen van regels." Wat betreft het kiessysteem van het FEI zelf, vraagt het IJRC om dit te herbekijken. "Het systeem is niet meer van deze tijd," klinkt het.

Belangrijk punt op de agenda was het ranking punten systeem en de blijvende discussie over de regelgeving van internationale uitnodigingen. Belangrijke kanttekening omtrent het "invitation system" werd uitgesproken door Jérôme Begey die aandrong op een duidelijk tijdsbestek. "Het is belangrijk dat ruiters en federaties weten binnen welke tijd ze organisaties kunnen uitkiezen, waar ze willen uitgenodigd worden." In grote lijnen werd het aangepaste voorstel van het FEI wel aanvaard.

Ook het nieuwe rankingvoorstel waarbij U25 ruiters voortaan aparte ranking rubrieken zou krijgen en er een minimum winstsommen limiet zal worden opgelegd voor ranking proeven, werd toegelicht. Het nieuwe voorstel van het FEI werd positief onthaald en zal vanaf 2019 in werking treden.

Als laatste punt werd er meegedeeld dat ruiters een verantwoordelijkheidsfunctie hebben.  Betreffende doping en regelgeving is het de ruiters hun taak zich voldoende bij te scholen en actief de regelgeving in de gaten te houden.