Minister Adema vordert onderzoek naar dieronvriendelijke hulp- en trainingsmiddelen

Minister Adema vordert onderzoek naar dieronvriendelijke hulp- en trainingsmiddelen

Dat dierenwelzijn en dan vooral ook paardenwelzijn momenteel een actueel onderwerp vormt is ondertussen al duidelijk. Ook bij de commissievergadering omtrent dierenwelzijn kwam de paardensport meerdere keren te sprake. Onder andere de rechtzaak rond U2, het paard van Lonneke Engel kwam aan bod om de hulpmiddelen onder de loep te nemen maar ook het couperen van staarten voor keuringen werd besproken. Minister Piet Adema bleef alvast niet bij de pakken zitten en verzekerde dat hij een verbod op gecoupeerde paarden op tafel ligt en dat hij onderzoek zal laten verrichten naar hulpmiddelen binnen de paardensport.

In de commissievergadering omtrent het dierenwelzijn zorgde Dion Graus voor de meest relevante bijdrage voor de paardensport. Zijn case: de heel lang aanslepende rechtszaak tussen topmodel Lonneke Engel en Academy Bartels over Engel's paard U2. Volgens Graus is het niet te bevatten dat het Hof geen verband ziet of wil zien tussen het verkerende letsel en de klinische gevolgen daarvan, ondanks er zo'n groot dierenleed vastgesteld kon worden. 

Minister Piet Adema reageerde dat ruiters een grote verantwoordelijkheid hebben in het welzijn van een paard en vindt het dus niet onbelangrijk om dat mee te nemen in het onderzoek dat hij wil laten opstellen. Hij voegt eraan toe dat hij de kennis van trainers én deskundigen zal in acht nemen in het onderzoek naar dieronvriendelijke hulp- en trainingsmiddelen. 

Over het eventuele verbod op deelname aan keuringen en wedstrijden van gecoupeerde paarden was Adema's reactie kort en bondig, met name dat er al een verbod in die trant bestaat, waar het verboden is dat paarden waarbij een verboden ingreep is gebeurd, zonder medische noodzaak, deelnemen aan wedstrijden. Maar ook Minister Adema ziet de grijze zone van deze regel in en het misbruik dat ermee gepaard gaat. Daarom wordt er gekeken om het verbod uit te breiden tot het weigeren van élk dier waarbij een legale ingreep verricht werd, om zo dierenmishandeling en -verwaarlozing nog harder aan te pakken.