Europees burgerinitiatief tegen paardenslacht geaccepteerd

Europees burgerinitiatief tegen paardenslacht geaccepteerd

De Europese Commissie heeft woensdag het burgerinitiatief 'End The Horse Slaughter Age' geaccepteerd. In dit initiatief roepen de organisatoren de commissie op om het slachten van paarden te verbieden. Net als het fokken en exporteren van de dieren voor de productie van bont, leer, vlees of medicijnen en andere stoffen.

De initiatiefnemers pleiten ook voor een verbod op langeafstandstransporten van paarden in heel Europa voor de slacht. En ze willen dat paarden worden beschermd tegen overmatig werk of zware training. De organisatoren hebben zes maanden de tijd om handtekeningen te verzamelen. Als een Europees burgerinitiatief 1 miljoen steunbetuigingen ontvangt binnen een jaar uit tenminste zeven verschillende lidstaten, is de commissie verplicht om te reageren.

Eerder was er ook al het burgerinitiatief 'End the Cage Age'. Het werd door 1,4 miljoen Europeanen ondertekend. Dit was een belangrijke aanleiding voor de Europese Commissie om te komen tot nieuwe dierenwelzijnswetgeving. Er liggen nu voorstellen om de mogelijkheid van kooihuisvesting van dieren in de Europese Unie sterk in te perken. Bovendien heeft het Europees Parlement ingestemd met een resolutie om kooihuisvesting tot 2027 uit te faseren.

Paardenvlees

Het slachten van paarden voor menselijke consumptie is volgens de initiatiefnemers 'een wrede praktijk die dierenwelzijnsorganisaties al tientallen jaren aan de kaak stellen'. 'Paarden die voor de slacht worden gekocht zijn niet oud, gehandicapt of ongewenst', schrijven ze in het initiatief. 'Het slachten wordt gedreven door de vraag naar paardenvlees. Paardenvlees is onveilig voor menselijke consumptie omdat paarden niet worden grootgebracht als voedseldieren.'

Volgens de partijen die het burgerinitiatief indienden is Italië er het slechtst aan toe omdat daar de meeste paarden geslacht worden. Er worden daarom ook veel paarden uit het buitenland geïmporteerd. Wereldwijd worden jaarlijks zo'n 5 miljoen paarden geslacht. Volgens het initiatief is er veel illegale handel in de dieren.

In 2020 verbood Griekenland het slachten van paarden. De regelgeving voor paarden werd in dat land gelijkgetrokken met regelgeving voor huisdieren. Het fokken van paarden en de export van deze dieren voor de productie van bont, leer, vlees of voor de vervaardiging van medicijnen of andere stoffen is in Griekenland verboden. Dit zou volgens het burgerinitiatief in alle Europese landen moeten gelden.

bron: Nieuwe Oogst