Duitse federatie komt naar buiten met een beoordeling over de videofragmenten van Ludger Beerbaum

Duitse federatie komt naar buiten met een beoordeling over de videofragmenten van Ludger Beerbaum

De Duitse paardensportfederatie publiceert een reactie na een interne beoordeling van de videofragmenten, die vorige week werden uitgezonden, waarin Ludger Beerbaum beschuldigd wordt van 'barreren'.

De Duitse televisiezender RTL heeft meerdere videofragmenten ter beschikking gesteld voor de FN. De federatie heeft die beelden dan ook onderzocht om te kijken of er al dan niet regels worden overtreden. 

De FN kwam naar buiten met volgende evaluatie: 

"Bij een eerste evaluatie van de scènes komen wij tot de conclusie dat delen van de gedocumenteerde processen duidelijk niet overeenstemmen met onze beschrijving van het aanraken. Zo kan bijvoorbeeld een longeerbeweging worden waargenomen voordat de stang de benen van het paard raakt," aldus Soenke Lauterbach, secretaris-generaal van de Duitse hippische federatie (FN).

Wat de tuchtprocedure van de bond betreft, onderzoekt de FN nu verder of de foto's aanleiding geven tot een beschuldiging van een inbreuk op de verordening inzake prestatietests (Leistungs-Prüfungs-Ordnung, LPO). Het LPO (§920 LPO) beschrijft concrete handelingen en alleen deze kunnen door de FN met een tuchtmaatregel worden bestraft. Naast de vraag of dergelijke handelingen bestaan, wordt ook nagegaan wie de handelende personen zijn.

De tuchtcommissie van de FN is bevoegd voor tuchtprocedures. De tuchtcommissie is een honorair orgaan dat bestaat uit onafhankelijke juridische deskundigen. Aan het einde van een tuchtprocedure beslist de tuchtcommissie of een overtreding is bewezen en of een tuchtmaatregel zal worden opgelegd. Een tuchtmaatregel kan bijvoorbeeld een boete zijn of uitsluiting van deelname aan toernooien, d.w.z. een verbod.

De procedures van het Openbaar Ministerie of de veterinaire autoriteiten wegens een mogelijke overtreding van de wet op het dierenwelzijn staan los van de tuchtprocedures van de vereniging. De FN heeft vorige week al de aandacht van het Openbaar Ministerie op de televisiereportage gevestigd.

Op de door RTL verstrekte videobeelden zijn ook scènes van een landelijke paardenshow te zien. Ook deze worden momenteel onderzocht om na te gaan of een regelgevingsprocedure moet worden ingeleid.

Bron: Pferd Aktuell