FEI vraagt onafhankelijk onderzoek naar rhino-vaccinatie ten gevolge van uitbraak

FEI vraagt onafhankelijk onderzoek naar rhino-vaccinatie ten gevolge van uitbraak


De FEI Veterinary Epidemiology Working Group kwam gisteren voor de achtste keer bij elkaar. De werkgroep besprak de huidige situatie op het Europese vasteland, waarbij uiteraard extra aandacht ging naar de twee positieve gevallen die gemeld werden na een internationale wedstrijd in Opglabbeek. Er werd ook gesproken over de Return-To-Competition maatregelen en de voorzetting hiervan. Tot slot werd er ook gesproken over hoe een dergelijke uitbraak in de toekomst vermeden kan worden. 


In het verslag van de vergadering staat onder andere het volgende te lezen: 

De groep kreeg een update over de situatie op het Europese vasteland, met inbegrip van informatie over de twee positieve gevallen van EHV-1 in Opglabbeek (BEL) na verplichte wekelijkse PCR-tests in het kader van de FEI-maatregelen inzake terugkeer naar de concurrentie bij evenementen waar de competitie gedurende opeenvolgende weken plaatsvindt met paarden die in hetzelfde luchtruim zijn gestald. Beide paarden waren negatief getest op EHV-1 voordat ze naar Opglabbeek reisden.

De veterinaire directeur van de FEI deelde de Groep mee dat bij een nieuwe test twee van de vijf paarden van de atleet positief waren bevonden, maar dat geen van de vijf klinische symptomen vertoonde. Tijdens de CSI van de vorige week in Opglabbeek waren geen andere paarden gestald binnen zes meter van de twee positieve paarden. Alle vijf paarden, die eerst in afzondering stonden in Opglabbeek, staan nu in externe quarantaine buiten het terrein. De vijf paarden zijn geblokkeerd in de FEI Database en zullen moeten voldoen aan de bioveiligheidseisen (isolatieperiode van 21 dagen en negatief resultaat van de PCR-test) voordat ze kunnen worden gedeblokkeerd. De twee positieve monsters zullen naar het referentielaboratorium van het OIE in Ierland worden gezonden voor gentypering.

De Groep steunt de conclusie van de risicobeoordeling van de FEI Veterinaire Dienst en de Veterinary Delegate (VD) ter plaatse, namelijk dat andere organisatoren of VD's geen aanvullende maatregelen hoeven te nemen op de FEI-protocollen voor terugkeer naar de wedstrijd.

Return-To-Competition

De groep werd op de hoogte gebracht van de lopende implementatie van de Return To Competition-maatregelen, waaronder het aantal paarden dat is verwerkt via de Examination on Arrival en de checkout-processen voor evenementen met behulp van de FEI HorseApp.

Er wordt verder gewerkt aan het definiëren en verklaren van een uitbraak, op basis van de beginselen die reeds beschikbaar zijn in het FEI Veterinair Reglement en die ook op FEI Campus zijn gepubliceerd. De Groep zal in de komende weken een definitief ontwerp ontvangen van de Veterinaire Afdeling van de FEI.

Vaccinatie

Overeengekomen werd dat een onafhankelijk onderzoek moet worden uitgevoerd naar de mogelijkheid om EHV-vaccinatie voor de mondiale paardensport verplicht te stellen. De groep zal voorstellen doen voor kandidaten om dit onderzoek uit te voeren.