FEI: "Geen nieuwe uitbraken met link aan Valencia, competitie kan dus veilig hervat worden"

FEI: "Geen nieuwe uitbraken met link aan Valencia, competitie kan dus veilig hervat worden"


De FEI Veterinary Epidemiology Working Group heeft op 7 april 2021 de vierde van haar wekelijkse bijeenkomsten gehouden. De groep besprak de huidige situatie met het virus Europa, de wereldwijd beschikbare vaccins en beoordeelde ook de lijst van door de nationale hoofddierenartsen aanbevolen laboratoria die PCR-tests kunnen uitvoeren in overeenstemming met de maatregelen van de FEI inzake Return To Competition. Er werd ook gesproken over de doorlooptijd van de testresultaten, afhankelijk van de capaciteit van het laboratorium en andere factoren zoals bijvoorbeeld feestdagen.


 

Huidige situatie

Er zijn geen nieuwe uitbraken in verband met de Spaanse gebeurtenissen bekend en volgens de Groep zijn er geen aanwijzingen dat het niet veilig is om de concurrentie op het Europese vasteland zoals gepland op 12 april te hervatten, mits de voorgeschreven bioveiligheidsmaatregelen worden getroffen.

Vaccinatie

De groep besprak de situatie in de VS, waar vaccinatie op nationaal niveau verplicht is, en in Frankrijk, waar een voorstel ligt om vaccinatie voor sportpaarden verplicht te stellen. Een nationale federatie kan vaccinatie echter alleen op nationaal niveau verplicht stellen.

Het Veterinair Directorium van de FEI blijft met de farmaceutische industrie vergaderen over vaccins. Er waren enkele onderbrekingen in de toeleveringsketen gemeld, maar de beschikbaarheid van EHV-vaccins binnen Europa zal tegen volgende maand aanzienlijk verbeterd zijn.


Terugkeer naar de competitie

De groep werd erop gewezen dat de maatregelen inzake terugkeer naar de competitie goed zijn ontvangen en veel vragen hebben opgeroepen, waaronder verzoeken van organisatoren om oplossingen voor de stalling van hun evenementen goed te keuren. De groep was het erover eens dat het wetenschappelijk zinvol is om meer deskundigheid te vergaren over de methoden voor het stallen van paarden, met name wat de configuratie betreft, teneinde de blootstelling in de toekomst tot een minimum te beperken.


EHV-1-tests op stallen 

De groep besprak de doeltreffendheid van systemen voor EHV-1-tests op stal. Een aantal bedrijven heeft contact opgenomen met de FEI over de levering van deze machines. Het referentielaboratorium van de OIE in het Irish Equine Centre heeft aangeboden kits voor bekwaamheidstests voor deze systemen ter beschikking te stellen.

De groep heeft verder gesproken over de elementen die in aanmerking moeten worden genomen bij het melden van een EHV-uitbraak en dit zal als agendapunt voor de volgende vergadering worden opgenomen.