Annika Axelsson: "Ik had oprecht gehoopt dat de organisatoren professioneler hadden gehandeld"

Annika Axelsson: "Ik had oprecht gehoopt dat de organisatoren professioneler hadden gehandeld"

De afgelopen maanden stonden volledig in het teken van een rhino-uitbraak die haar oorsprong in Spanje vond. Eén van de ruiters die in Spanje aanwezig was, is Annika Axelsson. De Zweedse amazone schrijft nu haar verhaal neer op haar website: "Ik had oprecht gehoopt dat de organisatie professioneler had gehandeld", vertelt ze. 

"De laatste weken waren erg moeilijk voor me en daarom kom ik nu pas met mijn verhaal naar buiten", gaat de amazone van start. "We waren begin januari naar Oliva afgezakt om daar met tien paarden deel te nemen. Oliva was super en onze paarden sprongen geweldig. Ik vind deze wedstrijd één van de beste om je paarden voor te bereiden om het outdoorseizoen. Onze paarden springen naar verschillende klasseringen en we keken er dan ook naar uit om ons 'Spaans avontuur' verder te zetten op de Sunshine Tour. Het zou voor mij de eerste keer zijn dat ik aan de Sunshine Tour zou deelnemen". 

"De eerste twee weken waren fantastisch en alle paarden sprongen goed. Tijdens de derde week, op 26 februari, ontwikkelde één van mijn paarden koorts. We contacteerden de organisatie en de FEI-dierenartsen over de situatie en mijn paard werd in isolatie geplaatst. Tijdens dat weekend, maakte ze tussen 39 en 40 graden koorts. Ik vind het nodig om mijn verhaal te vertellen aangezien ik merk dat er allerlei 'cowboyverhalen' de ronde doen die ik wil ontkrachten. De dagen en weken die daarop volgden waren emotioneel uitputtend". 

Axelsson schreef onderstaande brief naar de FEI:

Op maandag 1 maart kondigde de FEI de afgelasting aan van evenementen op het Europese vasteland. Er werd een uitzondering gemaakt voor specifieke wedstrijden, waaronder de Sunshine Tour. Maar niet zonder voorwaarden: Er mochten absoluut geen nieuwe paarden binnenkomen, en er mochten geen positieve gevallen van EHV-1 bevestigd worden.

Voordien, op maandag 22 februari, waren de paarden die sinds 1 februari aan de Spring Tour in Valencia hadden deelgenomen, geblokkeerd in de FEI-databank. Er was echter één probleem dat niet door de wedstrijdblokkering kon worden opgelost: Verschillende paarden die in Valencia hadden deelgenomen - velen van hen helemaal tot 7 februari - hadden de locatie al verlaten en waren doorgegaan naar de Sunshine Tour waar ze op 22 februari nog steeds aan het springen waren. Eén paard dat meedeed aan de Sunshine Tour verliet Valencia pas op 13 februari. Tijdens de derde week van de tour werden de paarden met wedstrijdblokkades overgebracht naar de isolatiestallen.

Agnetha Z kwam op 6 februari aan op de Sunshine Tour, vanuit Nederland, en voegde zich bij de rest van mijn paarden die naar Vejer de la Frontera waren gekomen vanuit Oliva Nova. Net als al mijn andere paarden, was ze gezond bij aankomst. Toen ze vertrok, was ze ernstig ziek.

Op 26 februari werd Agnetha Z van het concoursterrein overgebracht naar de isolatiestallen, omdat ze koorts had gekregen. Toen waren er al verschillende andere paarden in de isolatieruimte - sommige vanwege de door de FEI opgelegde wedstrijdblokkade en andere vanwege het feit dat er geen nieuwe paarden op het terrein mochten komen.

Tijdens het eerste, korte onderzoek van Agnetha Z verklaarde de dierenarts dat zij er voor 98% zeker van was dat het om een geval van piroplasmose ging. Gezien de situatie in Valencia vroeg ik de dierenarts of zij het niet beter vond om voor de zekerheid te testen op EHV-1: Just to be on safe side. De dierenarts antwoordde dat zij een EHV-1 test niet nodig vond, verwijzend naar haar theorie over piroplasmose. Tijdens de eerste nacht had Agnetha Z een temperatuur van rond de 39,8. De tweede nacht liep deze op tot 40,5. Normaal gesproken, althans naar mijn mening, zou een paard met zoveel koorts zeer nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden - maar we konden zelfs de dierenarts nauwelijks bereiken. Op maandag 1 maart, na aanhoudende verzoeken van mijn kant, stemde de dierenarts - nu vermeld als de nieuwe Show dierenarts - er uiteindelijk mee in om Agnetha Z te testen op EHV-1 alsmede op piroplasmose. Beide testen kwamen later negatief terug.

Aangezien mijn andere paarden aan het begin van die week naar Nederland zouden terugkeren, en de showdierenarts volhield dat het hier om piroplasmose ging en niet om EHV-1 - ben ik zoals gepland met hen teruggereden en heb ik mijn groom voor Agnetha laten zorgen totdat zij vrijgegeven was voor transport. Zoals het mij werd voorgesteld, zou Agnetha hoogstwaarschijnlijk op woensdag of donderdag van die week naar huis kunnen reizen - zodra we de testresultaten hadden. We hadden de gezondheidspapieren van Agnetha Z al op zondag 28 februari van het showbureau ontvangen.

In de ochtend van donderdag 4 maart waarschuwde mijn groom mij echter dat de toestand van Agnetha Z verslechterd was: Ze sleepte met haar achterpoten bij het lopen en had niet geplast. Aangezien het ophouden van urine een ander klinisch teken van EHV-1 is, groeide onze bezorgdheid over Agnetha Z's toestand. Bovendien waren er meer paarden in de isolatiezone aangekomen nadat ze koorts hadden gekregen. Een van hen behoorde toe aan een kennis van mij, Tom Martens. Omdat de showdierenarts die ochtend niet in de isolatieruimte verscheen om de paarden te controleren, deed Martens uiteindelijk telefonisch een beroep op haar diensten.

Toen de showdierenarts rond 14.00 uur eindelijk arriveerde, was mijn groom aanwezig - evenals Martens. Agnetha Z was onstabiel in haar coördinatie en bewegingen, maar de showdierenarts was van mening dat dit te wijten was aan de harde en gladde asfalt ondergrond waarop ze werd geshowd. Toen ze overging op een zachte ondergrond, was het duidelijk dat er iets niet in orde was. De showdierenarts betwistte echter dat dit iets neurologisch was. In dit stadium had Martens zijn collega Vincent Voorn geroepen om hem te vergezellen in de isolatieruimte. Dr. Frederik Bruyninx uit België kwam ook, evenals FEI Athlete Representative Pedro Veniss. Omdat het duidelijk was dat de showdierenarts dit niet als een geval van EHV-1 wilde behandelen, werd Dr. Bruyninx door de eigenaar van Agnetha Z verzocht om haar de nodige veterinaire zorg te geven.

In de namiddag van vrijdag 5 maart informeerden de organisatoren de andere atleten per WhatsApp dat de tweede test op Agnetha Z negatief was gebleken voor EHV-1 - ondanks de conclusie van de FEI dat het testresultaat niet doorslaggevend was. Dit onduidelijke resultaat, samen met een tweede paard dat milde neurologische symptomen en een licht verhoogde temperatuur had ontwikkeld, droeg er uiteindelijk toe bij dat de FEI diezelfde dag de tour annuleerde.

Van vrijdag 5 maart tot zaterdag 6 maart is Dr. Bruyninx de hele nacht bij mijn groom en Agnetha Z gebleven. Toen de toestand van Agnetha Z verslechterde, besloten de twee haar te verplaatsen naar een andere box waar haken in het plafond waren aangebracht om haar overeind te helpen. Op die vrijdag was een zending uit België met de nodige medicatie aangekomen - evenals uit Valencia - dus gedurende de nacht heeft Dr. Bruyninx deze aan Agnetha Z toegediend om te proberen haar te helpen. De showdierenarts was die nacht helemaal niet aanwezig.

Op zaterdag was de situatie zeer ongemakkelijk geworden omdat de FEI veterinaire afgevaardigden geen toegang meer kregen tot de locatie door de organisatoren. We besloten dat het in het belang van Agnetha Z was om haar te verhuizen naar een kliniek waar ze de nodige veterinaire zorgen kon krijgen. Dr. Bruyninx en mijn groom regelden dat de achterkant van de tweepaardsvrachtwagen tot een box werd gemaakt en besloten te proberen Agnetha Z op deze manier te vervoeren. Toen Dr. Bruyninx en mijn groom met Agnetha Z in de kliniek aankwamen, werd haar de toegang geweigerd wegens de symptomen die zij vertoonde. Op dat moment hadden de organisatoren een brief naar de FEI gestuurd waarin stond dat wij het concoursterrein hadden verlaten met een ziek paard en zonder de nodige gezondheidspapieren. Dit was echter onjuist, want ik had de gezondheidspapieren van Agnetha Z op het showbureau ontvangen toen ik eerder die week met de andere paarden vertrok. Dus aan de ene kant beweerden de organisatoren en de showdierenarts dat Agnetha Z negatief was voor EHV-1, maar aan de andere kant waarschuwden ze de FEI dat ze te ziek was om te reizen en niet over de vereiste gezondheidspapieren beschikte.

In de nasleep van de beslissing van de FEI om het evenement af te gelasten, stuurden de organisatoren een verklaring van 9 maart, waarin zij aanvoerden dat EHV-1 en EHV-4 op geen enkel ogenblik in hun installaties waren vastgesteld. Er werd geen melding gemaakt van het feit dat de FEI het laatste testresultaat van Agnetha Z als onbeslist had beschouwd. In hun verklaring noemden de organisatoren Agnetha Z bij naam en deelden zij haar medische gegevens - zonder de toestemming van haar eigenaar of van mij. De organisatoren vermeldden ook ten onrechte dat Agnetha Z in een intensive care-eenheid was geplaatst. Een dergelijke eenheid was er niet in de afzonderingsstallen, en Agnetha Z heeft nooit intensieve verzorging gekregen van de showdierenarts. Later werd door de organisatoren niet gecommuniceerd over de follow-up van de positieve test van Agnetha Z nadat zij van de Sunshine Tour was teruggekeerd.

(...) 

Naar mijn mening was de hele situatie in de isolatieruimte ook niet in overeenstemming met de veterinaire reglementen van de FEI. Er was een mengeling van paarden die met koorts waren binnengekomen, paarden die wachtten om naar hun thuisland te reizen en paarden die in de nabijheid werden doorgereden. Tot vrijdag 5 maart konden mensen naar believen de isolatiezone binnenkomen en verlaten - er waren geen veiligheidscontroles. Zowel ik als mijn groom maakten ons zorgen over wat wij een te ontspannen houding ten opzichte van de bioveiligheid vonden van de VSM, aangezien zij zich met dezelfde kleding en zonder te ontsmetten tussen Agnetha Z en andere paarden in de isolatiezone bewoog.

Er zijn veel fouten gemaakt, en Agnetha Z is een van de paarden die daar uiteindelijk de prijs voor heeft betaald. Sinds de aankomst van Agnetha Z uit de Sunshine Tour en tot op heden verblijft zij in een kliniek in België. Ze is ernstig ziek geweest en is positief getest op EHV-1. Hoewel de PCR-tests nu negatief zijn, is ze nog steeds positief in het bloed. Zes van mijn andere paarden hebben op zaterdag 27 maart ook positieve EHV-1 bloedtesten teruggestuurd, evenals drie paarden van een van mijn studenten. Zoals inmiddels bekend, zijn ook veel andere paarden positief getest na thuiskomst van de Sunshine Tour.

Ik had oprecht gehoopt dat de organisatoren - die bekend staan als een van de allerbeste evenementen ter wereld - professioneler hadden gehandeld, zowel voor als na de afgelasting. De gezondheid en het welzijn van onze paarden moeten altijd de eerste prioriteit blijven, al het andere is bijzaak. Ik hoop dat mijn ervaringen als input kunnen dienen voor de herziening van de uitbraak van EHV-1 door de FEI, zodat wat er gebeurd is, zich niet meer zal herhalen.


Bron: aastables.eu