Grote controles bij maneges en pensionstallen

Grote controles bij maneges en pensionstallen
Er werden vandaag verschillende controles gedaan bij Nederlandse maneges en pensionstallen om na te gaan of de regels die door de overheid werden opgelegd ook effectief werden nageleefd. Zo werd er onder andere gecontroleerd of er niet te veel personen aanwezig waren en of de kantine wel degelijk gesloten werd. 

Het is niet bekend of er inbreuken op de maatregelen werden vastgesteld. 


Bron: horses.nl