Sectorraad Paarden niet akkoord met nieuwe maatlatstal

Sectorraad Paarden niet akkoord met nieuwe maatlatstal

De op het laatste moment door de overheid gestelde randvoorwaarden voor de Maatlatstal Duurzame Veehouderij zijn voor veel paardenbedrijven een onhaalbare kaart. Dat stelt de Sectorraad Paarden. Zo moet de minimale boxmaat voor een paard 12,3 vierkante meter zijn. Voor veel paardenhouders is dit met een standaard boxmaat van 3 bij 4 meter iets te groot.

Volgens de Sectorraad Paarden wordt met deze extra eis om voor de Mia/Vamil-regelingen in aanmerking te komen, een grote groep bedrijven in de paardensector uitgesloten. Deze bedrijven worden met deze regeling niet gemobiliseerd om duurzaamheidsinvesteringen te doen. De Sectorraad Paarden stelt zich de vraag of de overheid hiermee geen geld over de balk gaat gooien, omdat alleen bedrijven die de investering vaak zelf kunnen dragen, gaan profiteren.

Het schema bestaat uit eisen op zeven thema's: dierenwelzijn, diergezondheid, ammoniak, fijnstof, klimaat, brandveiligheid en bedrijf & omgeving. Per keuzemaatregel kunnen punten worden verdiend en per thema moet een minimaal aantal punten worden behaald.

Dat voldoende leefruimte in de MDV met duurzaamheidspunten moet worden beloond, onderschrijft de Sectorraad Paarden wel. De keuze kan worden gemaakt om pas punten toe te kennen bij een boxmaat van 12,3 vierkante meter of meer. Hoe meer punten een bedrijf scoort in de MDV, des te groter wordt zijn belastingvoordeel. Dat motiveert om na te denken over duurzaamheidsinvesteringen. Maar op voorhand alle bedrijven uitsluiten met kleinere boxmaten demotiveert om hiermee aan de slag te gaan, stelt de Sectorraad Paarden.

De Sectorraad Paarden gaat het gesprek aan met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de verrassende wending die zij geven aan de MDV voor paardenstallen. De Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS), LTO Nederland en stichting Welzijn en Paard hebben in een begeleidingscommissie van stakeholders, op uitnodiging van het college, advies gegeven over een eerste criteriaversie.

Bron: Nieuwe Oogst

Foto: Photo by Lily Banse on Unsplash