KNHS begint zelf tuigpaardclub, VERT reageert direct met sommatie

KNHS begint zelf tuigpaardclub, VERT reageert direct met sommatie

De VERT (Vereniging van Eigenaren en Rijders van Tuigpaarden) heeft snel gereageerd op een KNHS-initiatief om onder KNHS-vlag een vereniging voor de aangespannen sport (tuigpaarden, Friese paarden en hackney’s) op te richten. De KNHS ontving gisteren een sommatie van de advocaat van de VERT om te stoppen met handelingen die in strijd zijn met de Mededingingswet.

In een laatste update heeft de VERT haar leden een memo gestuurd over de gang van zaken alsook de brief van de advocaat gedeeld. 


Vorige week werd bekend dat de KNHS in gesprek is met een tiental organisaties van top wedstrijden voor de aangespannen sport. "Allen hebben te kennen gegeven hun wedstrijden ook in de toekomst onder de reglementen van de KNHS te willen laten verrijden," aldus KNHS-directeur Theo Fledderus en manager Wedstrijdsport Adrianne van Waardenberg-Nooren in een brief aan leden en officials.