Wat als... een paard schade veroorzaakt? Wie is er dan aansprakelijk?

Wat als... een paard schade veroorzaakt? Wie is er dan aansprakelijk?

Hoe graag we onze paarden ook zien, het is en blijven dieren die nu eenmaal onverwachts uit de hoek kunnen komen. Soms veroorzaken ze materiële schade of letsels bij een persoon, bijvoorbeeld omdat ze schrokken van iets wat aan de kant gebeurde. Er zijn talloze scenario's waarin een paard (ongewild) schade of letsel kan toebrengen, maar wie is daar dan eigenlijk aansprakelijk voor?

De wetgever heeft een risicoaansprakelijkheid gelegd op de bezitter van een dier en daarmee ook op de bezitter van een paard. Met de bezitter wordt de persoon bedoeld die het paard voor zichzelf houdt. De wet gaat ervan uit dat de eigenaar dus ook de bezitter is. Omtrent deze kwestie zijn al heel wat geschillen ontstaan. Die aansprakelijkheid is namelijk niet zo eenvoudig vast te stellen omdat er geen eigenarenregister bestaat waarin eigenaren van paarden zich verplicht moeten registreren. De identiteit van een paard moet daarentegen wel geregistreerd worden en er geldt eveneens een registratieverplichting voor diegene die het paard op evenementen wil uitbrengen. Maar het is niet omdat iemand een paard uitbrengt op wedstrijd, dat die dan ook meteen de bezitter/eigenaar van een paard is en daardoor ontstaan er vaak veel onduidelijkheden. Het is namelijk niet altijd even gemakkelijk om te bewijzen wie er uiteindelijk verantwoordelijk is voor het paard.

Wat als je een trap krijgt van een ander paard? 

Stel je de volgende situatie voor: je bent aan het lessen bij een rijvereniging en tijdens die les krijg je een trap van een ander paard. Je loopt een beenletsel op en bent daardoor arbeidsongeschikt. Volgens de wet is de bezitter van het paard dat de trap uitdeelde dan aansprakelijk voor het letsel dat jou is toegebracht. Die bezitter kan nog beroep doen aan zijn WA-verzekeraar. Is er geen WA-verzekering, dan draagt de bezitter de schade geheel zelf en kan hij deze proberen over te hevelen naar de vereniging en/of instructeur. 

Maar als een manegehouder een pensionpaard mag gebruiken tijdens de lessen, dan is die manegehouder zelf aansprakelijk voor de schade die zijn/haar pensionpaard tijdens de rijles heeft toegebracht.

Niet altijd de schuld van de bezitter 

Toch is de kwestie niet altijd zo zwart-wit als hierboven beschreven. Er kan namelijk ook sprake zijn van mede-schuld. Laat ons even teruggaan naar het voorbeeld van hierboven. Stel dat het trappende paard een rood lintje in zijn staart had hangen waarmee hij duidelijk aangeeft dat er afstand gehouden moet worden en de gewonde ruiter is toch te dicht gekomen, dan kan er ook sprake zijn van eigen schuld. Meestal wordt dit dan ook onderzocht en mogelijk wordt het meegenomen door een WA-verzekeraar die enkel de wettelijke aansprakelijkheid dekt. Is er naast de wettelijke aansprakelijkheid ook een contractuele aansprakelijkheid, dan valt deze schadevorm niet zondermeer onder de dekking van de WA-verzekering. 

Meerdere bezitters van hetzelfde paard

Heeft heeft paard meerdere bezitters, dan zijn al deze medebezitters hoofdelijk aansprakelijk. Met andere woorden: iedere bezitter van het paard is voor 100% aansprakelijk. Maar aan het slachtoffer hoeft uiteraard slecht eenmaal de schade vergoed te worden. Onder bepaalde omstandigheden kan er wel sprake zij van eigen schuld of risicoaanvaarding en daardoor kan de schade soms voor een deel voor rekening van het slachtoffer blijven. 

Wat met pony's van kinderen?

Wat als de pony van een kind schade aanricht, wie is er dan verantwoordelijk voor? In het Burgerlijk Wetboek is speciaal een regeling opgenomen voor schade veroorzaakt door de pony van een kind. Het komt erop neer dat de ouders van het betreffende kind steeds aansprakelijk zijn voor de schade die de pony van het kind veroorzaakt heeft. Let wel, hier geldt een vergaande risicoaansprakelijkheid van de ouders als bezitter van de pony van het kind, want zolang het kind minderjarig is, staat het onder gezag van de ouders en zijn die ouders dus ook aansprakelijk voor de pony van het kind. Dat is dus anders dan wanneer de pony die door het kind bereden wordt, eigendom/bezit is van iemand anders. In dat geval zijn dus niet de ouders van het kind maar wel de bezitter van de pony aansprakelijk voor de schade die die pony veroorzaakt.

Tip

Als je twijfelt over wie er aansprakelijk is bij schade en/of letsel tijdens, voor of na een les en/of op wedstrijd, neem dan altijd contact op met een juridisch adviseur. De Driehoek Advocaten staan je bijvoorbeeld steeds graag te woord om je hiermee te helpen. 


Bron: Driehoek Advocaten