Het probleem van de nieuwe 'FEI Entry Rules': wat is er precies aan de hand?

Het probleem van de nieuwe 'FEI Entry Rules': wat is er precies aan de hand?

Stephan Conter liet zich enkele weken geleden kritisch uit over het beleid van de FEI. Het grootste punt ter discussie de zogenaamde 'entry rules' die de FEI organisatoren oplegt. Maar wat is er precies aan de hand? We leggen het graag voor je uit! 

De FEI heeft zogenaamde nieuwe 'entry rules' ingevoerd. Stephan Conter beschrijft deze nieuwe regels als 'dictatoriaal' en zegt dat het 'de mogelijkheden van organisatoren, ruiters, sponsors en trainers' danig beperkt. Hij voegt eraan toen dat deze nieuwe regels de 'ontwikkeling van onze sport belemmeren' en dat het een middel is van de FEI 'om op alle mogelijke manier hun macht te kunnen laten gelden'. Maar wat is nu precies het probleem?

Concreet betekenen de nieuwe Entry Rules dat een organisator niet meer zomaar ruiters kan toelaten tijdens zijn concours. Dit probleem stelt zich vooral bij CSI2* en CSI3* concours. De aangemelde ruiters moeten goedgekeurd worden door de FEI, die hierdoor een erg grote controle hebben op welke ruiters wel en niet aan de start mogen komen. Hierdoor komen onder andere sponsordeals in het gevaar. Sponsors krijgen meestal enkele startplaatsen voor een wedstrijd als zij beslissen deze wedstrijd financieel te steunen. Als de aangebrachte ruiters echter niet goedgekeurd worden door de FEI, stelt zich hier een probleem. Want hoe graag een organisator de 'sponsorruiters' ook zou laten rijden, als de FEI nee zegt, blijft het nee.

Een ander probleem dat zich stelt, is voor de hobbyruiters. Als een hobbyruiter graag zou deelnemen aan een CSI2* of een CSI3* concours, is dit niet altijd mogelijk. De FEI zal immers vrijwel altijd voorrang geven aan professionele ruiters. Hierdoor krijgen amateurruiters, die wel op hoog niveau kunnen meedraaien, misschien niet de kansen die ze wel verdienen. Zij zullen genoodzaakt zijn om 'onder hun niveau' te starten tijdens een CSI1* competitie of zelfs genoodzaakt zijn om zich op nationaal of regionaal niveau in te schrijven. Een ander mogelijk probleem is dat deze ruiters niet de kans krijgen om aan 'grote concours' deel te nemen. Als ze bijvoorbeeld aan een wedstrijd willen deelnemen waar gelijktijdig ook een CSI5* concours plaatsvindt, zal dit door de nieuwe regels vrijwel onmogelijk zijn. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld erg moeilijk voor families die allemaal paardrijden om tijdens dezelfde wedstrijd aan de start te komen.

Ondertussen werd er ook een petitie gestart om de nieuwe Entry Rules in vraag te stellen.