Olympisch kwalificatiesysteem van Parijs 2024 bovenaan de agenda van FEI Hybrid General Assembly 2022-overleg

Olympisch kwalificatiesysteem van Parijs 2024 bovenaan de agenda van FEI Hybrid General Assembly 2022-overleg

 The General Assembly (GA) is het hoogst gezaghebbende bestuur waarin alle 137 Nationale Federaties (NF) verspreid over de zes disciplines aan deelnemen en hun stem kunnen uitbrengen. Het overleg zal doorgaan van 10 tem 13 november in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad. Dit jaar is het kwalificatiesysteem opnieuw één van de belangrijkste agendapunten. 


Parijs 2024 Olympische kwalificatie systeem

 

De voorgestelde nieuwe regels beslaan voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024 de volgorde van de wedstrijden, de loting voor de paardeninspectie en de startvolgorde, het jureren van de wedstrijden, de minimum criteria voor paard en ruiter om deel te nemen,… samen met nog andere aanpassingen. Ook de Olympische Rangschikking wordt onder de loep genomen.

 

De FEI stelt voor om opnieuw de teams eerst aan de beurt te laten voor de individuele wedstrijden volgen. Er zou nog een tweede trainingsronde ingelast worden tussen de twee aparte wedstrijden.

 

Voor de selectiecriteria stelt de jumpingcommissie voor dat enkel resultaten van Grand Prix, Nations Cup of Wereldbeker wedstrijden met een minimumhoogte van 1.55m (ipv 1.50m) meetellen. Aparte wedstrijden met focus op selectie van zullen niet meer toegelaten worden.

 

De jumpingcommissie vindt eveneens dat er nog een zesde jurylid toegevoegd moet worden zodat alle regels omtrent de Olympische Spelen nauw opgevolgd kunnen worden.

 

Verder zijn er ook nog ingrijpende voorstellen over de FEI Olympische Rangschikking. Om hierin opgenomen te kunnen worden tellen enkel de deelnames van competities die eveneens gelden voor de Longines Ranking. Ook de puntentoekenning willen ze aangepast zien aan de hand van het aantal deelnemende combinaties, waardoor competities met minder deelnemers minder punten zouden betekenen voor de geplaatste combinaties.

 

Een samenvatting van de gewijzigde regelgeving voor de Olympische Spelen 2024 met bijhorende motivatie vind je hier, voor de FEI Olympische rangschikking klik je hier

 

FEI Jumping reglement

 

Er ligt een voorstel op tafel aangaande de regel over uitschakeling. Daarin wordt opgenomen dat een lid van de jury op elk moment de ronde van een combinatie kan en mag onderbreken met een belsignaal als deze vindt dat het welzijn van het paard in het gedrang komt door verder te rijden. Deze beslissing is sluitend en staat niet open ter discussie. Er wordt wel bij opgemerkt dat als er tijdens de toepassing van deze regel in 2023 problemen zouden ontstaan deze hergeëvalueerd zal worden in 2024.

 

De opgelegde maxima voor inschrijvingsgelden gaat ook omhoog in navolging van het akkoord van 2017 waarin afgesproken werd dat deelname- en prijzengeld onderhevig is aan de inflatie. Het prijzengeld werd al aangepast, het maximum voor de inschrijving gaat met 10% omhoog.

 

Een samenvatting van de wijzigingen met de bijhorende motivatie vind je hier

 

 FEI Algemene regelgeving

 

Ook de voorwaarden om een FEI wedstrijd te organiseren worden stevig aangepakt. Zo zullen organisatoren/evenementen waar het financiële aspect niet in orde was bij voorgaande wedstrijden kunnen geweigerd worden om opnieuw te organiseren.

 

Er zullen ook concequenties zijn voor het annuleren of aanpassen van de al ingeplande evenementen op de kalender, en er zullen vooruitbetalingen gevraagd worden.

 

De regel omtrent schorsingen wordt verder gedetailleerd zodat die niet enkel slaat op paarden, ruiters en officials maar uitgebreid ook op trainers en ondersteunend personeel.

 

Een samenvatting van de wijzigingen met de bijhorende motivatie vind je hier

 

Verdere aanpassingen

 

Er komen tevens nog aanpassingen bij de wetgeving rond het anti-dopingsbeleid en de veterinaire bepalingen. Daarvan vind je de samenvatting van de wijzigingen hier en hier  


Copyright foto: Wikipedia