Veiligheid en paardenwelzijn update in nationaal eventing reglement

Veiligheid en paardenwelzijn update in nationaal eventing reglement

Op dinsdag 13 september is het eventingforum voor de derde maal in 2022 bijeengekomen. Er zijn diverse onderwerpen besproken waaronder de eerste resultaten van de Rider Reviews, de Kalendervergadering en voorstellen voor reglementswijzigingen.

Rider Reviews
Het eventingforum is benieuwd naar de sportbeleving van eventingruiters. Met behulp van een vragenlijst wil het forum zicht krijgen in de ervaring van de ruiters die deelnemen aan de eventing wedstrijden in Nederland. Met de uitkomsten van de Rider Reviews wil het forum de sport nog beter, leuker, eerlijker en veiliger te maken. De Rider Reviews worden gedurende het eventingseizoen van 2022 afgenomen. Het percentage van de compleet ingevulde vragenlijsten ligt steeds rond de 84%. Dit is erg goed voor een online vragenlijst. Het is een teken dat ruiters de vragenlijsten waarderen en blijven invullen over meerdere wedstrijden. Het forum gaat nu een inventarisatie opmaken van de resultaten. De Rider Reviews zal ook een centraal onderwerp worden tijdens de Kalendervergadering in december.

Kalendervergadering
De Kalendervergadering voor eventing organisatoren vindt dit jaar plaats op woensdag 14 december. Vorig jaar zijn er voor organisatoren ook online workshops georganiseerd over marketing, communicatie en PR; de rol van de centrale post en de omroeper. Dat is destijds erg goed bevallen en voor 2023 zal dit weer georganiseerd worden live in Ermelo. Organisatoren ontvangen hiervoor t.z.t. een uitnodiging.

Voorstellen reglementswijzigingen 2023
Het forum is in samenwerking met de KNHS druk met de eerste voorstellen voor reglementswijzigingen. De reglementswijzingen voor eventing gaan in per 1 maart 2023. Er wordt o.a. gekeken naar het updaten van het reglement in het kader van veiligheid, paardenwelzijn en fair play. Andere actuele onderwerpen zijn de C-pony’s en het korte ponyformat. De rijstijlbeoordeling klasse B en Richtlijnen Parcoursbouw Cross Country worden ook meegenomen in het proces en doorontwikkeld.


bron: KNHS.nl