Nieuwe generatie aan de top bij Blue Hors: Focus verlegt naar topsport en dekstation

Nieuwe generatie aan de top bij Blue Hors: Focus verlegt naar topsport en dekstation

Het centrum voor de paardensport, Blue Hors, zal in de nabije toekomst aanzienlijke veranderingen ondergaan en inkrimpen. In de afgelopen 30 jaar heeft Blue Hors voldaan aan zijn ambitieuze doelstellingen maar er is beslist om kleinschaliger aan de slag te gaan. Het hoofddoel blijft de topsport en het dekstation.

Als onderdeel van een generatiewisseling binnen de familie Kirk Kristiansen, die Blue Hors bezit, is besloten om de operatie te vereenvoudigen en te verkleinen. De familie heeft zorgvuldig nagedacht over de toekomst van Blue Hors in het licht van deze overgang.

Vooruitkijkend heeft de familie Kirk Kristiansen gekozen voor een kleiner en meer gestroomlijnde opzet. Blue Hors zal worden verplaatst naar Kristiansminde op het eiland Funen, waar het naast Stutteri Ask zal worden gevestigd. Deze verhuizing consolideert de paardensportactiviteiten van de familie, zowel dressuur als springen, op Funen. Blue Hors zal faciliteiten delen met Stutteri Ask, dat zijn huidige niveau van paardensportactiviteiten zal voortzetten.

De Deense nationale teamruiter Nanna Merrald blijft aan als Master Rider voor Blue Hors, wat ervoor zorgt dat de organisatie blijft streven naar een prominente plaats in de internationale dressuurtop.

Naast de dressuuractiviteiten zal Blue Hors ook zijn hengstenstation blijven exploiteren, bijdragend aan de Deense en internationale fokkerij van dressuurpaarden. Andere aspecten van Blue Hors zullen geleidelijk worden afgebouwd gedurende de komende zes maanden.

Deze verandering zorgt ervoor dat Kristiansminde bij Martofte een van de toonaangevende centra voor de paardensport in Denemarken blijft, met een focus op zowel dressuur- als springpaarden in de toekomst.

Kjeld Kirk Kristiansen gaf commentaar op deze ontwikkelingen:

"Ik ben trots op de prestaties die Blue Hors heeft geleverd in wedstrijden en paardenfokkerij gedurende de afgelopen 30 jaar. Ik ben verheugd over het hoge kwaliteitsniveau dat de Deense dressuurfokkerij vandaag kenmerkt. Blue Hors is in de loop der jaren aanzienlijk gegroeid(...) Nu is het tijd om terug te keren naar een eenvoudigere opzet, met als kern de twee gebieden waar alles begon: dressuur en fokkerij."

Het plan omvat het verkopen van een aantal paarden en panden in Randbøl. Helaas betekent dit dat Blue Hors op een gegeven moment het grootste deel van zijn medewerkers moet laten gaan. Het bedrijf zet zich echter in om elke medewerker te ondersteunen en individuele wensen en eisen te respecteren. Blue Hors zal zijn zakenpartners en klanten blijven ondersteunen en aan alle verplichtingen en overeenkomsten voldoen.

"Mijn familie en ik kijken uit naar deze verandering, maar betreuren ook de impact die dit zal hebben op onze gewaardeerde medewerkers."


Bron: Blue Hors