Dressuurforum positief over online rijden...

Dressuurforum positief over online rijden...

Het dressuurforum vergaderde op 28 september 2020 voor de vierde keer dit jaar. Diverse onderwerpen werden besproken. Advisering online paardrijden, vaststellen kampioenschapsbepalingen, Harnachementgids en de eerste aanzet tot de voorstellen voor reglementswijzigingen waren belangrijke gespreksonderwerpen.

Vanuit het dressuurforum en de technische commissie is de afgelopen maanden een werkgroep aan de slag gegaan met een opzet van Subtop wedstrijden en de Subtopkalender om zo een kwaliteitsslag te kunnen maken. De voorstellen zijn uitgewerkt en besproken in het forum. Het forum staat positief tegenover het voorstel om de Subtop een kwalitatieve impuls te geven door een andere indeling van de wedstrijdcategorieĆ«n voor te stellen. Er wordt voorgesteld om de Kadervormings- en Uitzendingswedstrijden en de wedstrijdstrijden waar rubrieken Zware Tour worden verreden op te nemen als aparte categorie wedstrijden waar andere eisen aan worden gesteld. Dit wordt verder uitgewerkt. 

Toekomst dressuur

Het forum heeft gesproken over de toekomst van onze dressuursport. Nieuwe initiatieven zoals online paardrijden en de meetmomenten, zijn de afgelopen periode in recordtijd ontstaan tijdens de coronaperiode. Tijdens de vergadering zijn deze initiatieven geƫvalueerd. Het forum is positief over het geven van een vervolg aan deze initiatieven in de toekomst en stelt voor dit (met een aantal aanpassingen) op te nemen in het wedstrijdreglement. Het forum heeft een advies aangaande het doorgaan met de online dressuurproeven t/m klasse L2 uitgebracht naar het KNHS-bestuur die begin oktober een besluit over zal nemen over de toekomst van de online dressuurproeven. In dit voorstel zijn een aantal aandachtspunten en voorwaarden opgenomen o.a. met betrekking tot waarborgen van paardenwelzijn, promotieregeling en financiƫle haalbaarheid.

Het forum heeft zich gebogen over het vraagstuk of er een onderscheid in de sport aan te brengen is  tussen de professional en de amateur. Het forum is opnieuw tot de conclusie gekomen dat er geen goede definitie is om het verschil te duiden. Het moet vooral gezocht moet worden in het sportaanbod (type wedstrijden) zodat de ruiter de wedstrijden kan kiezen passend bij de ambitie. Waarbij het inherent aan de paardensport is dat ruiters met verschillende ambities deelnemen aan dezelfde competitie.

Kampioenschapsreglement indoor 2021

Het indoorkampioenschapsreglement 2021 is besproken en vastgesteld (inmiddels ook gepubliceerd). De verschillende niveaus die je in combinatie mag starten tijdens het Regio- en KNHS-kampioenschap zijn aangescherpt. Dit geldt voornamelijk voor de ruiters die een paard hebben in de klasse Z1 of hoger en tevens een paard in de lagere klasse.

Harnachementgids

De bestaande lijsten met de toegestane bitten, hoofdstellen en sporen, die op de website gepubliceerd staan, worden vervangen, door een harnachementgids. Het doel van de harnachementgids is om nog overzichtelijker te maken welke optomingen zijn toegestaan. De KNHS krijgt dagelijks vragen of een bepaald bit of hoofdstel toegestaan is. We hopen dat ruiters aan de hand van deze harnachementgids beter in staat zijn om vast te stellen of een hoofdstel of bit is toegestaan. De gids is afgerond en inmiddels gepubliceerd op de KNHS-site.