Advies om toplepel niet langer toe te staan in het dressuur

Advies om toplepel niet langer toe te staan in het dressuur

Het dressuurforum kwam op 27 februari bijeen voor een reguliere vergadering. De belangrijkste onderwerpen waren het kampioenschapsreglement Hippiade, harnachementgids en de vacature voorzitter Dressuurforum.

Kampioenschapsreglement Hippiade
Het forum stelt voor om de deelname van ruiters die lopende het seizoen LT-niveau of hoger gereden hebben pas in te laten stromen bij de klasse Z1 in plaats van M2.

Harnachementgids
Het dressuurforum adviseert om per 1 april de tonglepel niet langer toe te staan in de dressuur. De reden hiervoor is dat we in de dressuur een correct in aanleuning gaand paard willen zien. Dus met een constante soepele verbinding met de mond van het paard. Een tonglepel kan signalen van aanleuningsproblemen maskeren en dat past niet bij de beoordeling van het correct opgeleide paard volgens het scala van de opleiding.

 Vacature voorzitter Dressuurforum
Janine van Twist is medio juni alweer 9 jaar voorzitter van het Dressuurforum. Dit betekent dat ze aan de maximale statutaire zittingstermijn zit en niet meer herkiesbaar is. We zijn dan ook opzoek naar een goede opvolger en hebben daarom enige tijd geleden een vacature uitgezet (klik hier voor de vacature).