Tijdelijke afwijking van de vaccinatievoorschriften omwille van Corona (in België)

Tijdelijke afwijking van de vaccinatievoorschriften omwille van Corona (in België)

De Federatie meldt volgende versoepeling van de vaccinatie richtlijnen. Tijdens de videoconferentie op 14 april heeft de Raad van Bestuur van de FEI met het volgende ingestemd:

**Equine Influenza vaccinatievoorschriften**Overeenkomstig artikel 20.3 van de FEI-statuten stemt het bestuur ermee in om tijdelijk af te wijken van de toepassing van de artikelen 23, 24 en 26 van bijlage VI van het veterinair reglement tot 31 december 2020, aangezien deze afwijking vanuit immunologisch oogpunt geen risico inhoudt voor een lagere immuniteit tegen Equine Influenza.

Dit wil dus zeggen dat paarden die over de 6 maanden (+ 21d) grens voor vaccinatie zijn, maar nog binnen de 12 maanden, kunnen gevaccineerd worden. Na 7 dagen mogen ze dan op wedstrijd.

De Federatie hoopt dat het wedstrijdseizoen nu snel weer van start zal kunnen gaan en wil deze maatregel voor al haar wedstrijden (provinciaal, nationaal, ..) toepassen. In het Diergeneeskundig Reglement van KBRSF wordt vermeld in artikel 6.1.2.4 dat we de internationale sancties overnemen, deze worden dan ook voorlopig opgeschort in overeenstemming met de beslissing die ook FEI heeft genomen.

Het is de dierenarts tevens toegestaan zich te verplaatsen voor vaccinatie van paarden die de limietdatum voor vaccinatie bereikt hebben.