Corona maatregelen in de regio aangescherpt

Corona maatregelen in de regio aangescherpt

Tijdens de persconferentie van 18 september werden aangescherpte maatregelen door het kabinet aangekondigd. Het overgrote deel van de maatregelen blijven hetzelfde maar op regionaal niveau enkele zijn er aangescherpte maatregelen getroffen. Op dit moment overlegt NOC*NSF met de overheid om nog een aantal openstaande vragen voor de sport te beantwoorden. Aanvullende informatie wordt in dit bericht toegevoegd zodra er meer bekend is.


Sinds zondagavond 20 september 18.00 uur zijn in zes veiligheidsregioā€™s in Nederland extra maatregelen van kracht. De maatregelen zijn van toepassing op de veiligheidsregioā€™s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden. Klik hier voor de aangescherpte maatregelen.


Het actuele advies aan sportclubs in bovenstaande veiligheidsregioā€™s is op dit moment
Zorg ervoor dat er altijd een corona coƶrdinator (herkenbaar) aanwezig is op de vereniging. Deze coƶrdinator is aanspreekpunt voor eventuele handhavers die een controle uitvoeren. (Dit is niet nieuw maar in het kader van handhaving van de nieuwe maatregelen nog belangrijker geworden.)
ā€˜Better safe than sorryā€™: Neem contact op met de eigen gemeente wanneer je verwacht dat er meer dan 50 personen aanwezig zijn op je complex om dat bij hen aan te melden of aan hen te vragen hoe je dit aan kan melden. Onze verwachting is dat je dat op dit moment voor meerdere dagen tegelijk kunt melden.


Wat zijn de uitzonderingen op het verplicht reserveren, placeren en gezondheidsverificatie?
Bij samenkomsten waarbij er sprake is van continue doorstroming, zoals bijvoorbeeld een KNHS- of FNRS-wedstrijd hoeft er niet verplicht gereserveerd en geplaceerd te worden en hoeft er geen gezondheidsverificatie plaats te vinden. Zowel op vaste locaties met verplichte looprichting, als ook op specifieke locaties zoals een voedseluitgifte bij evenementen is placeren, reserveren en een gezondheidsverificatie niet nodig. Ook hier geldt dat er per veiligheidsregio verschillen kunnen zijn.

bron: KNHS