Het FNRS markt op dat de stijgende kosten duidelijk zichtbaar zijn. "Meer professionele paardenhouders opteren ervoor om hun paarden in het buitenland te laten behandelen. Vaak omdat het financieel voordeliger is."

" Dit is niet alleen een veeg teken voor de Nederlandse dierenartsenpraktijken, maar ook een zorgelijke ontwikkeling voor de algehele kwaliteit en beschikbaarheid van veterinaire zorg in ons land. Uit de data van de FNRS-kostprijscalculatie zien we dat de dierenartskosten voor manegedieren in 2023 te opzichte van 2022 30,4% gestegen is. Dit zal deels toe te rekenen zijn aan stijgende prijzen."

Is deze marktdominantie wel rechtsgeldig?

Bij de FNRS maken wij ons ernstige zorgen over deze situatie. Wij vragen ons af of deze marktdominantie van enkele grote bedrijven achter de dierenklinieken wel rechtsgeldig is. Daarom hebben we een melding gedaan bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om te laten onderzoeken of er sprake is van eerlijke concurrentie. Het is van cruciaal belang dat er duidelijkheid komt over deze situatie, zodat er maatregelen genomen kunnen worden om de markt te reguleren en te voorkomen dat de kosten nog verder de pan uitrijzen.

Onze grootste zorg is dat de stijgende kosten ten koste gaan van de nodige zorg die paarden krijgen. Paardenhouders moeten de mogelijkheid behouden om betaalbare en kwalitatieve zorg te kunnen bieden aan hun dieren. Als de prijzen blijven stijgen, wordt deze zorg steeds minder toegankelijk, met alle gevolgen van dien voor de gezondheid en het welzijn van onze paarden.

Betaalbare veterinaire zorg noodzakelijk

De FNRS blijft zich inzetten voor een eerlijke en betaalbare veterinaire zorg voor iedereen in de hippische sector. Wij hopen dat onze melding bij de ACM ervoor zorgt dat er snel onderzoek hiernaar wordt opgestart en er ingegrepen wordt indien men zich niet houdt aan de wettelijke kaders. Zo hopen we ervoor te zorgen dat onze paarden de zorg krijgen die ze verdienen, zonder dat dit een onnodige financiële last wordt.

Wij zullen de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen en onze leden op de hoogte houden van de voortgang. Samen kunnen we een vuist maken tegen deze onhoudbare kostenstijging en blijven strijden voor een gezonde en toegankelijke hippische sector in Nederland.


bron : FNRS