VVD uit bezorgdheid over I&R-systeem

VVD uit bezorgdheid over I&R-systeem

Helma Lodders, VVD-Kamerlid, heeft haar bezorgdheid geuit over de komst van een strenger identificatie- en registratiesysteem (I&R) voor paarden. De vreest dat dit zowel voor hobbyruiters als voor professionele ruiters een zware administratieve last zal zijn. 

Volgend jaar wordt een strenger I&R syteem ingevoerd als gevolg van een Europese verordening. Het systeem moet ervoor zorgen dat dierziekten makkelijker bestreden kunnen worden en dat fraude tegengegaan wordt. 

"We vinden het goed dat de eisen worden aangescherpt maar we zijn bang dat dit voor extra administratieve lasten zal zorgen en in de praktijk tot onwerkbare situaties zal leiden". Ze wil weten wat de nieuwe EU-gezondheidsverordening precies vraagt van paardenhouders. De Europese commissie werkt aan een systeem met uitzonderingen en Lodders vraagt zich af of paarden en pony's hier ook onder vallen. 

Het VVD-Kamerlid vraagt zich af waarom de overheid niet gebruikmaakt van bestaande kennis en databases in de sector, bijvoorbeeld via de sportkoepel of paardenstamboeken. “Laat de EU-diergezondheidsverordening ruimte om het aanleggen en beheer van de database extern te beleggen met toezicht vanuit de overheid?” 

Daarnaast wil ze ook dat een naar een oplossing voor internationale wedstrijden wordt gezocht. Zoals het er nu uitziet, hebben ruiters elke keer als ze voor een korte tijd in het buitenland verblijven, een certificaat nodig. De VVD wil dat dit ook bekeken wordt. 


Bron: Nieuwe oogst