Verbod op antibiotica voor dieren afgewezen

Verbod op antibiotica voor dieren afgewezen


Het EU-parlement heeft gestemd over de vraag hoe het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde in de toekomst moet worden geregeld. Een motie om bepaalde reserve-antibiotica voor huisdieren, en dus ook voor paarden, te verbieden, heeft veel stof doen opwaaien.

Vanaf eind januari 2022 moet in alle EU-landen een verordening in werking treden die het gebruik van diergeneesmiddelen regelt. Het doel is om antibioticaresistentie onder controle te krijgen. Criteria hiervoor worden uitgewerkt met behulp van de wetenschap. Een amendement van de Commissie milieubeheer van het Europees Parlement van eind augustus heeft echter voor opschudding gezorgd. Volgens dit amendement moeten de reserveantibiotica fluorochinolonen, cefalosporinen van de derde en vierde generatie, alsmede polymyxinen en macroliden bij dieren worden verboden en alleen bij mensen worden gebruikt.

De federale vereniging van praktiserende dierenartsen (bpt) is vervolgens een handtekeningencampagne gestart en heeft meer dan 640.000 handtekeningen verzameld van dierenartsen en diereneigenaars die tegen dit antibioticaverbod zijn. Afgelopen woensdag heeft het EU-parlement zich met 450 tegen 204 stemmen uitgesproken tegen een algemeen verbod op bepaalde antibiotica bij dieren.


Bron: Reiterrevue