Onrust en zorgen omtrent toekomstige Vliegbasis De Peel

Onrust en zorgen omtrent toekomstige Vliegbasis De Peel

In het vredige landschap nabij Venray liggen de terreinen van vliegbasis De Peel al jarenlang verlaten. Echter, omwonenden maken zich nu ernstige zorgen over de mogelijke heropening van deze basis. Plannen suggereren dat maar liefst 2300 gevechtsvliegtuigen per jaar hier kunnen stijgen en landen, met mogelijk toevoeging van Apache- en Chinook-helikopters. 


Het vooruitzicht van dergelijke activiteit doet herinneringen opleven aan de geluidsoverlast ervaren rond vliegbasis Volkel, zo'n 25 kilometer verderop. Jos Tonnaer, vertegenwoordiger van de dorpsraad in Odiliapeel, beschrijft de verstoring die optreedt wanneer F-35's opstijgen: telefoongesprekken worden onmogelijk, tuinpraatjes worden gesmoord door het geraas, en zelfs televisiegeluiden worden verdrongen door het oorverdovende lawaai. 

De notitie van demissionair staatssecretaris Van der Maat van Defensie heeft elders ook onrust veroorzaakt. Deze stelt dat Defensie meer ruimte nodig heeft, niet alleen voor vliegtuigen en helikopters, maar ook voor oefenterreinen en kazernes. Hoewel de plannen voorlopig zijn, benadrukt Defensie dat ze serieus worden genomen en dat definitieve besluiten in de handen liggen van een nieuw kabinet.

Vooral rond de beoogde vliegbases groeit het verzet vanwege verwachte geluidsoverlast. Burgemeester Uitdehaag van Venray leidt het verzet van dertien omliggende gemeenten, benadrukkend dat dit gebied al overbelast is met vliegbewegingen vanuit Volkel en Eindhoven. De provincie Noord-Brabant deelt deze zorgen, waarbij gedeputeerde Dirken aangeeft dat de ruimtebehoefte van Defensie conflicteert met andere belangrijke doelen zoals woningbouw, natuurbehoud en landbouw.

Ook in Zeeland, verder naar het zuiden, zijn er bezorgdheden over mogelijke gevolgen voor natuurreservaten en lokale economieën. Het opslaan van munitie en brandstof in havens zou mogelijk andere activiteiten kunnen belemmeren.

Ondanks begrip voor de noodzaak van Defensie-uitbreiding, vragen burgers en overheden om zorgvuldige afweging van de plannen. Demissionair staatssecretaris Van der Maat benadrukt het belang van input van alle belanghebbenden, waarbij hij verzekert dat alle meningen serieus worden genomen.

De zorgen van omwonenden en lokale overheden benadrukken de noodzaak voor een gebalanceerde afweging tussen militaire belangen en de bescherming van natuur en leefomgeving.Bron: NOS (herwerkt door Equnews)