Paardensport is wel diervriendelijk! De sport wil open debat met activisten!

Paardensport is wel diervriendelijk! De sport wil open debat met activisten!

"Wij paardeneigenaren en -liefhebbers houden van onze paarden en doen er alles aan om ze een geweldig leven te geven. Meningen over de omgang met paarden verschillen. Dat is logisch. We hebben verschillende achtergronden, ervaringen en perspectieven. Als paardensector staan wij open voor debat en dialoog over de wijze waarop wij omgaan met paarden. Maar wel op basis van juiste informatie." zo klinkt het algemeen bericht. In een oproep willen de KNHS en KWPN een open debat aangaan met activisten, dit om de juiste toedracht van onze sport toe te lichten!

Steeds vaker zien we dat dierenactivisten met onjuiste informatie de politiek en media willen overtuigen van hun eenzijdige en extremistische standpunten. Hierdoor ontstaat een onjuist en generaliserend beeld over de omgang met paarden en dat raakt ons. Het debat over paardenwelzijn gaan we graag aan: we leven voor onze paarden en het welzijn van de paarden vinden wij het allerbelangrijkste in de omgang met paarden. 

Onze oproep
We roepen op tot een open dialoog. Dat kan alleen plaatsvinden als informatie in de juiste context wordt gepresenteerd. Wij maken ons zorgen om de polariserende en stigmatiserende werking door dierenactivisten. En roepen de overheid en media daarom op om:

  • Aangeleverde informatie op feiten en context te blijven controleren
  • Hoor en wederhoor toe te passen
  • Een eerlijk debat en open dialoog te faciliteren

 
Help ons deze boodschap kracht bij te zetten. Teken de petitie. 

Ja ik doe mee! Teken de petitie op petities.nl. Klik hier.