Paardensector laat goede stappen zien in verbetering paardenwelzijn

Paardensector laat goede stappen zien in verbetering paardenwelzijn
De paardensector heeft de afgelopen jaren laten zien goede stappen te zetten om het paardenwelzijn te verbeteren. Minister Carola Schouten (LNV) ziet geen redenen om dit via niet-motiverende regelgeving vast te leggen.

Dat stelde Schouten woensdag tijdens het algemeen overleg over de paardenhouderij in de Tweede Kamer. Ze vindt dat de paardensector met de Gids voor Goede Praktijken en het Keurmerk Paard en Welzijn op de goede weg is. "Zeker nu ze dit keurmerk breder wil aanpakken. Dit keurmerk is wetenschappelijk onderbouwd en wordt ondersteund door belangrijke organisaties."

Sommige partijen hebben een andere blik op de sector. PvdD en PVV zijn kritisch over de manier waarop paarden worden gehouden. "Het moet afgelopen zijn dat de sector haar eigen vlees keurt. Het is ernstig gesteld met het paardenwelzijn in Nederland. Dit komt deels door gewin, maar ook door onkunde", stelt PVV-Kamerlid Dion Graus.

Rapport Dier&Recht
Ook van Femke Merel van Kooten (PvdD) pleit voor actie. "Uit een rapport van Dier&Recht komt naar voren dat het welzijn op 85 procent van de maneges niet op orde is. Welzijnscriteria worden in de sector afgezwakt. Bedrijven die niet bij LTO of de FNRS zijn aangesloten, hoeven nergens verantwoording af te leggen."

Schouten herkent zich absoluut niet in het rapport van Dier&Recht en de overige signalen van PVV en PvdD. "Inspecteurs van de NVWA hebben in 2017 maar enkele overtredingen geconstateerd. Bij een aselecte controle in 2016 en 2017 bleek 89 procent van de ondernemingen de zaken op orde te hebben. Ik wil het beleid dan ook zo doorzetten."

Staarten couperen
Uitzondering is het couperen van staarten. "Vanaf 1 januari 2020 zijn paarden met gecoupeerde staarten niet meer welkom op evenementen", aldus de minister.

Voorzitter Ralph van Venrooij van LTO-vakgroep Paardenhouderij is tevreden over de houding van de minister. "Het geeft aan dat de minister vertrouwen heeft in de sector en de stappen naar het Keurmerk Paard en Welzijn ondersteunt", zegt hij.

I&R-systeem
Wel hoopte Van Venrooij dat Schouten meer zou inzetten op het vermelden van de eigenaar in het kader van het I&R-systeem. "We vinden dat niet de houder verantwoordelijk is voor het paard of de training en africhting hiervan. De paardensector zit anders in elkaar dan veel andere sectoren. Paarden zijn vaak in eigendom van particulieren, terwijl ze elders worden gehuisvest. Dat pleit ervoor om ook de eigenaar te registreren."

Schouten was woensdag terughoudend: "Je moet de I&R niet koppelen aan andere doelen dan diergezondheid. Dat leidt tot problemen."