Ondernemen met subsidies in de paardensport of investeren voor fiscaal gunsttarief? ... dit kan je doen

Ondernemen met subsidies in de paardensport of investeren voor fiscaal gunsttarief? ... dit kan je doen

Wilt u zakelijk investeren in het verhogen van de kwaliteit en duurzaamheid van uw onderneming? Er bestaan verschillende subsidiemogelijkheden waarbij ABAB met u mee kan denken.

Waarom zou u willen innoveren of investeren? Welzijn en diergezondheid zijn kenmerken die vanuit de politiek en de maatschappij steeds meer aandacht krijgen. De ethiek die samengaat met de paardensport wordt hierbij niet buiten beschouwing gelaten. Als stalhouder, fokker, groom en ruiter speelt u een belangrijke rol in de uitstraling van de sport naar de maatschappij.

Welke subsidiemogelijkheden zijn er?

Nederland kent verschillende subsidiepotjes. ABAB kan met u meedenken om te bekijken voor welke subsidie u in aanmerking komt. We bespreken hieronder de subsidies voor het bouwen of verbouwen van uw accommodatie, investeringen in rijbanen, het begeleiden van leerling-werknemers, aanleg van bomen, heggen en ander groen, innovaties en natuurlijk ook de voorwaarden waar u aan moet voldoen.

Accommodatie bouwen of verbouwen

Sinds 2022 kunt u voor de bouw en verbouw van uw accommodatie gebruikmaken van fiscaal voordeel. Dit voordeel kunt u verkrijgen door te bouwen of verbouwen volgens de eisen van de Maatlat Duurzame Paardenhouderij. Dit instrument toetst uw plannen aan de hand van criteria op het gebied van onder andere dierwelzijn, diergezondheid, klimaat en brandveiligheid. De gestelde eisen hebben betrekking op afmetingen van stallen, de grootte van paddocks, maar bijvoorbeeld ook over het al dan niet hebben van zonnepanelen.

Maatlat

U kunt het best al tijdens de schets- of tekenfase van uw project onderzoeken of u kunt deelnemen aan de maatlat, zodat u eventueel maatvoeringen nog kunt aanpassen.

Voordelen

Het voordeel bestaat uit een fiscale aftrekpost van 27% van de gemaakte kosten via de Milieu- Investeringsaftrek en Vamil (willekeurige afschrijving 75%). Op een volledig bouwproject kan het voordeel dan ook gemakkelijk oplopen tot honderdduizenden euro’s. Op deze manier wordt uw bedrijf toekomstbestendig en voldoet het aan de hoge welzijnseisen. Deelname is zowel mogelijk voor accommodaties met individuele huisvesting als met groepshuisvestiging.

Rijbanen

De rijbanen op uw bedrijf zijn uiteraard een belangrijk onderdeel van uw accommodatie. Wilt u gaan investeren in een nieuwe buitenrijbaan? Dan kunt u hiervoor in aanmerking komen voor subsidie. U kunt een fiscaal voordeel ontvangen van maar liefst 45% + Vamil 75%. Om van dit voordeel gebruik te kunnen maken, moet u investeren in een rijbaan waarin regenwater van uw bedrijfsgebouwen kan worden opgevangen met overloop in een opvangput, wadi of afgedamde sloot. Zo draagt u bij aan duurzaamheid: u houdt regenwater vast op eigen terrein om in de toekomst te gebruiken.

Subsidie voor aanleggen van bomen, heggen en ander groen

Het oog wil ook wat: de beleving van bezoekers, of dit nu kopers of klanten zijn, is belangrijk. U kunt een vertrouwd gevoel realiseren door te zorgen voor een net en schoon erf en stallen waar de paarden er rustig, ruim en schoon bij staan. Ook de aanwezigheid van groen draagt bij aan een positieve uitstraling. Zoals een bomenlaan bij binnenkomst, boomgroepen in de paardenweide, de aanwezigheid van wellicht een poel en de aankleding van het terrein met heggen en bosschages. Voor al deze groene investeringen kunt u subsidie krijgen. Dit jaar kunt u maar liefst 45% van de investeringskosten fiscaal terugkrijgen als aftrek voor de te betalen belasting!

Personeel

Ook voor het begeleiden van leerlingwerknemers kunt u subsidie ontvangen. Bijvoorbeeld via de regeling Praktijkleren. Als u bij de KVK staat geregistreerd als landbouwbedrijf ontvangt u zelfs een bonus! Wilt u zelf een bedrijfsschool of leermiddelen ontwikkelen voor uw eigen bedrijf? Ook dan zijn er subsidiemogelijkheden. Met de SLIM-regeling kunt u daarnaast tot 80% subsidie krijgen voor de kosten van ontwikkel- en loopbaanadvies voor uw medewerkers.

Innovatie

Binnen de paardenhouderij wordt op verschillende manieren geïnnoveerd. De bekendste manier is veredeling: het bewust creëren van kruisingen om een nieuw type/model te ontwikkelen met specifieke eigenschappen die niet eerder op die manier zijn ontstaan. Onder de wet Bevordering Speur- en Ontwikkelwerk (WBSO) kunt u voordeel aanvragen op de te betalen loonbelasting voor ontwikkelprojecten. De regeling is bedoeld voor iedere ondernemer met personeel die kosten maakt voor innovatie. Op dit moment loopt er een pilot voor verschillende fokkers om te onderzoeken wat de toepasbaarheid voor deze regeling is voor de sector.

Voorwaarden

Houd bij al deze investeringen wel rekening met de voorwaarden. Iedere investering moet namelijk aan specifieke eisen voldoen. Zo kunnen een vaatwasser, oven of wasmachine ook in aanmerking komen, maar dan moet het wel gaan om specifieke, duurzame modellen. Ook moet u de subsidie aanvragen binnen drie maanden na het tekenen van de koopovereenkomst. Bij maatlatstallen is het verstandig om het proces te starten voordat de bouw begint.

Investeren met subsidie

Als u al deze facetten van uw paardenhouderij op elkaar afstemt en gebruikmaakt van de beschreven mogelijkheden, kunt u fiscaal voordelig investeren en innoveren. Dit verbetert ook de uitstraling naar de maatschappij: mensen zullen dan zien dat houders en ruiters de dieren op één hebben staan.

bron: ABBA/KWPN