Nederlandse jongeren zijn de basis van de paardensport

Nederlandse jongeren zijn de basis van de paardensport

Recente studie heeft aangetoond dat de Nederlandse jeugd de basis vormt van de paardensport. Zo'n 65% van de ruiters zijn jonger dan 30 jaar en ruim 30% is jonger dan 20 jaar oud.  Uit een langlopend EU-onderzoek is gebleken dat de manier waarop de jeugd communiceert sterk verschilt met de voorlopende generaties. De paardensport komt in dit communicatie onderzoek naar buiten als slechte leerling. Zo communiceren organisaties, federaties of stallen nog niet voldoende volgens de moderne trends.

Anders dan de generaties voor hen verkiezen jongeren bijvoorbeeld de chat om te communiceren. Bovendien blijkt dat communicatie het verschil zal maken. Zo moet er ook meer ingezet worden op multikanaal communicatie. Opvallend is de grote mate waarin de jeugd rechtstreeks contact blijkt te ontlopen. 

Stallen maken dus best werk van een sterk communicatieplan waarbij ze inspelen op het bereik via verschillende kanalen.

Frappant is evenzeer dat de jeugd tegenwoordig geen mening heeft en toch een mening. Ze hebben graag een 'zegje' maar onderbouwen dit minder vaak. Dit vraagt dan ook om minder emotioneel content gevoelige communicaties.


Werken aan een communicatieplan? Equ.Media BrandingPro helpt je graag verder