KNHS wil lobbyen voor verlaagd BTW-tarief voor de sector!

KNHS wil lobbyen voor verlaagd BTW-tarief voor de sector!

In de ledenraadsvergadering van de KNHS op 16 november pleitte Patrick Berends, voorzitter van het dressuurforum, voor een lobby in Den Haag om het BTW-tarief voor kleine veewagens en fourage laag te houden. De KNHS heeft aangegeven dat deze lobby momenteel bezig is.

In de ledenraadsvergadering werd tevens gepleit om opnieuw tot de Sectorraad Paarden (SRP) toe te treden. Voorzitter Cees Roozemond gaf aan dat de KNHS de zorgpunten die er zijn heeft gedeeld met de SRP en altijd bereid is om het gesprek aan te gaan om tot een slagvaardiger en effectievere SRP te komen.


Ondertussen is er ook feedback op het verlaagd ledenaantal. De KNHS kampt al enkele jaren met een afslanking van het ledenaantal. Volgens veel criticasters te wijten aan het feit dat het bestuur enkel aandacht heeft voor ruiters met een startpas, de competitieve ruiter dus.


Geert van Wijlick, voorzitter van het recreatieforum, vroeg meer aandacht voor recreatieve leden." Hoe gaan we er voor zorgen dat recreatieve leden lid willen zijn en blijven van de KNHS?" stelt hij de vraag.