KNHS verhoogt vrijwilligersvergoeding

KNHS verhoogt vrijwilligersvergoeding

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de maxima van de vrijwilligersregeling verhoogd. Vrijwilligers konden in 2018 een onbelaste vrijwilligersvergoeding krijgen van maximaal € 150 per maand en € 1.500 per kalenderjaar. Deze bedragen zijn verhoogd naar € 170 respectievelijk € 1.700. De uurvergoeding stijgt van € 4,50 naar € 5.

Wanneer je als vrijwilliger of official werkzaamheden verricht voor de KNHS of voor een KNHS-vereniging, dan is de vrijwilligersregeling van toepassing. Deze regeling sluit aan op de voorwaarden die de Belastingdienst stelt. Meer informatie zoals veelgestelde vragen en declaratieformulieren vind je hier.

De vrijwilligersregeling is opgenomen in de wedstrijdtarievenlijst die normaal gesproken loopt van 1 april tot 1 april. Door deze wijziging gaat de nieuwe wedstrijdtarievenlijst versneld in en loopt van 1 januari 2019 tot 1 april 2020. De wedstrijdtarievenlijst vind je hier.