KNHS, FNRS, KWPN en LTO Nederland willen inzetten op algemeen paardenwelzijn!

KNHS, FNRS, KWPN en LTO Nederland willen inzetten op algemeen paardenwelzijn!

Het waarborgen van paardenwelzijn is anno 2023 belangrijker dan ooit. Het is een thema waar veel meningen over bestaan, binnen en buiten de paardensector. KNHS, FNRS, KWPN en LTO Nederland hebben in 2022 onderzoek gedaan naar de meningen over paardenwelzijn onder de eigen achterban. Hoe denkt onze achterban over paardenwelzijn, hoe dit wordt gewaarborgd en waar liggen aandachtspunten?

Welzijn algemeen
De resultaten van het onderzoek laten zien dat 99,0% van de respondenten paardenwelzijn belangrijk tot zeer belangrijk vindt. Op de vraag welke prioriteiten het belangrijkst zijn binnen paardenwelzijn krijgt de fysieke gezondheid van het paard de hoogste prioriteit.

Toepassen paardenwelzijn
De respondenten werden in het onderzoek gevraagd hoe zij zelf voor het paardenwelzijn van hun paard(en) zorgen. 92,9% van de respondenten zorgt voor het welzijn van zijn of haar paarden door dagelijkse vrije beweging en 87,5% zorgt voor contact met soortgenoten. 76,6% van de respondenten blijft structureel de eigen kennis vergroten over paarden en paardenwelzijn. 68,9% past nieuw opgedane inzichten toe in de omgang met paarden. 

Ruim 77% van de respondenten vindt dat er meer aandacht in de Nederlandse paardensector moet komen voor paardenwelzijn.

Verder valt op dat hoe meer belangen er wegen hoe kritischer men is op een bepaald onderdeel. Zo scoort de handel hoog en fokkerij laag op de vraag welke onderdelen op het gebied van paardenwelzijn onder druk staan.

Huisvesting en management
Hoe paarden gehouden en gehuisvest worden speelt een belangrijke rol in paardenwelzijn. 76% van de respondenten houdt zijn paard met andere paarden in dezelfde wei of paddock.

Verbeterpunten paardenwelzijn
Om het welzijn te verbeteren, zegt 57,7% van de respondenten dat betere voorlichting over paardenwelzijn gewenst is. Specifiek voorlichting over de band tussen paard en mens vindt men hierbij belangrijk. Door 41,0% van de respondenten wordt het ontwikkelen van een welzijnskeurmerk gezien als een goed idee om het welzijn van paarden te verbeteren.


bron: KNHS.nl