Je bent een startend ruiter... op welke subsidies kan je rekenen?

Je bent een startend ruiter... op welke subsidies kan je rekenen?

Eerder lieten we al weten hoeveel je kan verdienen als een ruiter, maar eveneens ook hoeveel het kost om een internationale spring carrière uit te bouwen. Gelukkig kan je ook als topsporter beroep doen op enkele subsidies. Wil je een carrière opbouwen in de paardensport of -houderij dan moet je aan bepaalde wetgevingen voldoen.

Veel paardenhouders vragen een landbouwnummer aan om te kunnen voldoen aan de verschillende wetgevingsvereistenMaar ook als ruiter heb je recht op enkele subsidies! Jazeker! er kan zelf een inkomsten subsidie gehanteerd worden in uitzonderlijke gevallen!

Er zijn heel wat landbouw en export subsidies die je kan aanwenden als beginnend ondernemer in de paardensport. Daar gaven we eerder al bericht over. Maar wist je dat ook de Bedrijfstoeslag voor paardenhouderijen  van toepassing is voor alle EU-landen?


Indien u nog nooit gehoord heeft van de term bedrijfstoeslag, klinken begrippen als rechtstreekse inkomenssteun, MTR-rechten, toeslagrechten, rechtstreekse EU-steun of Pijler I van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, u misschien wel bekend in de oren. Al deze zaken verwijzen in feite naar één en dezelfde subsidie, die veruit de grootste is waarop de Europese landbouwers beroep kunnen doen.Bepaalde landbouwers, waaronder ook paardenhouders, ontvangen via de bedrijfstoeslagregeling rechtstreekse betalingen om hun inkomen op peil te houden. Deze worden gefinancierd vanuit Europa en aangestuurd door het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid – Pijler I. Rechtstreekse inkomenssteun is zeker niet nieuw. De maatregel bestaat al talrijke jaren om landbouwers te helpen het hoofd te bieden aan economisch moeilijke tijden en de steeds strengere eisen rond kwaliteit, veiligheid, milieu enzovoort.


Een paardenhouder die gebruik maakt van landbouwgrond komt in aanmerking voor een bedrijfstoeslag. Er worden geen vereisten opgelegd met betrekking tot uw specifieke hippische activiteiten, uw arbeidsinkomen, uw beroep, het ras van uw paarden, ... U dient wel aan voorwaarden te voldoen.Toeslagrechten kunnen tot op zekere hoogte vergeleken worden met nutriëntenemissierechten (NER): Enkele jaren geleden werd een bepaalde hoeveelheid toeslagrechten verdeeld onder de destijds in aanmerking komende landbouwers. Het aantal toeslagrechten is sindsdien constant gebleven. Er worden geen nieuwe toegekend.


Indien u geen toeslagrechten bezit zal u deze dus moeten aankopen van een landbouwer die bijvoorbeeld zijn activiteiten stopzet of terugschroeft. De rechten worden onder andere te koop aangeboden in landbouwmagazines, vaak onder de vermelding “MTR-rechten te koop”. Verkopers mogen de prijs zelf bepalen.


Iedereen die landbouwgrond in gebruik heeft, kan toeslagrechten kopen. Ze kunnen enkel overgedragen worden via een standaardformulier dat u kan terugvinden op de website van Landbouw en Visserij. Om dit te vervolledigen moet u een landbouwnummer invullen. Personen die er geen hebben zullen dat dus moeten aanvragen.


De landbouwgronden die u gebruikt en de bestemming die u eraan geeft komen in aanmerking voor de activering van toeslagrechten
Om een toeslagrecht te activeren moet u een overeenkomstige hoeveelheid grond in gebruik hebben. U heeft ongeveer 1 hectare landbouwgrond nodig om 1 toeslagrecht te activeren. Let wel, de grond moet in landbouwzone liggen en bovendien goed bruikbaar zijn voor landbouwdoeleinden. Zaken als middenbermen of kleine stukjes grasland aan op- en afritten van autostrades worden niet aanvaard.


In ruil voor de ondersteuning verwacht de EU dat de ontvangers de zogenaamde randvoorwaarden naleven op het gebied van:Volksgezondheid


Diergezondheid en gezondheid van planten


Dierenwelzijn


Normen voor het in stand houden van de landbouwgronden in goede landbouw- en milieuconditieHiernaast dient u goede landbouw- en milieucondities na te streven en het areaal aan blijvend grasland op pijl te houden.