Het Nederlands Welsh Pony & Cob stamboek publiceert update over ontwikkelingen

Het Nederlands Welsh Pony & Cob stamboek publiceert update over ontwikkelingen

Tijdens de Ledenraadsvergadering op vrijdagavond 12 november is hetNWPCS hoofdbestuur uit zichzelf teruggetreden, vanwege een discussie over de nieuwe statuten en reglementen en het proces hiernaartoe. De ledenraadsleden van de afdeling Noord ondersteunden het voorstel niet waarmee de noodzakelijke statutaire meerderheid op dat moment niet werd gehaald.

Na het gebeurde hebben de ledenraadsleden van de afdeling Noord vervolgens intensief contact gehad met hun achterban en kwamen tot de conclusie dat de nieuwe statuten en reglementen binnen de vereniging wel breed gesteund werden. In een vervolgoverleg op zondag zijn de nieuwe statuten en reglementen daarom alsnog unaniem door de Ledenraad goedgekeurd.

Drie ledenraadsleden uit de afdeling Noord hebben echter, vanwege hun inbreng op 12 november en de consequenties daarvan (het terugtreden van het hoofdbestuur), recent besloten hun positie in de Ledenraad ter beschikking te stellen. Zij zullen op de aankomende extra ALV van de afdeling Noord op 1 december een nadere toelichting geven aan de leden.

De Ledenraad vindt het belangrijk om zo spoedig mogelijk een capabel hoofdbestuur te vinden, dat kan rekenen op veel draagvlak binnen de vereniging.

Bron: NWPCS