GD roept paardenhouders op om het Westnijlvirus mee te monitoren

GD roept paardenhouders op om het Westnijlvirus mee te monitoren

"Westnijlvirus (WNV) is in 2020 voor het eerst in Nederland aangetoond in zowel wilde vogels, muggen als een beperkt aantal (acht) mensen. Ondanks dat we op dit moment inschatten dat de kans klein is dat muggen ziekteverwekkers zoals WNV overdragen op mensen en paarden, wordt de komende jaren op diverse manieren geprobeerd om WNV circulatie zo vroeg mogelijk op te sporen", klinkt het bij de GD. "Hierbij kunnen paarden, door het onderzoeken van bloedmonsters van paarden met neurologische verschijnselen, een belangrijke rol spelen."


"Als paardenhouder kunt u bijdragen aan dit onderzoek naar WNV. Heeft u tijdens het transmissieseizoen (mei t/m november) een paard met neurologische verschijnselen? Laat uw dierenarts dan een serumbloedmonster insturen naar GD. Dit wordt gratis onderzocht op antistoffen tegen WNV, in het kader van uitsluitingsdiagnostiek. Deze diagnostiek wordt middels een ministeriële subsidie gefinancierd. Monsters insturen kan van mei tot en met november, de periode dat de muggen actief zijn (het zogenoemde vectorseizoen)."

"WNV is aangifteplichtig: daarom moeten positieve resultaten worden bevestigd door WBVR en aan de NVWA worden doorgegeven. Het paard is echter een zogenaamde ‘dead-end host’, dus positieve bevindingen hebben géén gevolgen voor de desbetreffende paarden en locaties waar de paarden gehouden worden."

Bron: GD