Engelse premier May wil traditionele vossenjacht terug

Engelse premier May wil traditionele vossenjacht terug
Gisteren kwam het bericht van de internationale media dat Britse premier May een voorstander  is van de traditionele vossenjacht in Engeland en Wales.  En ze deze weer in ere wil herstellen. Ze geeft aan het in 2004 ingevoerde verbod op jachtpartijen met meer dan twee honden opnieuw in stemming te brengen.

May is voorstander van een zogenoemde free vote, een stemming waarbij de Conservatieven zelf mogen bepalen of ze de partijlijn volgen. Naar schatting 30 tot 50 van de 330 Conservatieve parlementariërs zijn tegen de vossenjacht, de rest is voorstander. De Conservatieven hebben nu een meerderheid in het parlement, maar er komen vervroegde verkiezingen aan waarmee ze dit overwicht kunnen uitbreiden.

Ook de jachtorganisaties willen deze verkiezingen aangrijpen om de jachtwet te herroepen, zo bleek uit een uitgelekte e-mail van de voorzitter van de landelijke jachtvereniging die De Mirror schreef in handen had gekregen.

In 2015 was er ook al sprake van dat de wet opnieuw in stemming gebracht zou worden, maar toenmalig premier Cameron besloot  uit te stellen.  Later werd stemming helemaal niet meer uitgebracht.

Het onderwerp ligt zeer gevoelig in Groot-Brittannië, zowel in de politiek als de maatschappij. 83 procent van de Britten wil het verbod op de vossenjacht handhaven, maar in het Lagerhuis is een meerderheid voor de herintroductie van de jacht.