Effecten afrasteren vee als bescherming tegen wolf onderzocht

Effecten afrasteren vee als bescherming tegen wolf onderzocht

Provincie Drenthe en het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit gaan samen onderzoeken wat het effect is van het grootschalig afrasteren van vee ter bescherming tegen de wolf. Daarnaast moet er zo snel mogelijk een beheerplan komen voor de wolf.

Verder wil ze samen met omringende landen kijken of in onderlinge samenwerking een beter wolvenbeheer mogelijk is. In Duitsland worden bijvoorbeeld al wel probleemwolven geschoten. Nederland is nog niet zo ver, stelde de minister bij haar werkbezoek. Zo zoekt provincie Drenthe momenteel nog uit wanneer een wolf ook een probleemwolf kan worden genoemd. 'Het ligt ingewikkeld. De populatie wolven is hier ook nog te klein om daar nu al wat aan te kunnen veranderen.'

Nieuwe nationale wolvenplan

Gedeputeerde Henk Jumelet liet doorschemeren dat het nieuwe nationale wolvenplan, dat komend voorjaar wordt verwacht, niet heel veel aanpassingen zal bevatten. 'Er zal een toevoeging komen in de vorm van een addendum waarin we actuele ontwikkelingen verwerken. Maar als we echt zaken willen veranderen, moet er handelingsperspectief zijn en moet het juridisch houdbaar zijn. Zover zijn we nog niet.'

Bron: Nieuwe Oogst