Duurzamere paardensport? Op deze subsidies heb je recht!

Duurzamere paardensport? Op deze subsidies heb je recht!

De laatste jaren gebeurt er ontzettend veel op het gebied van duurzaamheid. In het nieuws horen we regelmatig begrippen als 'energieakkoord' en 'klimaatwet' voorbijkomen. Het is niet gek dat er zoveel aandacht aan besteed wordt, want gezamenlijk hebben we afgesproken dat Nederland in 2050 voor 95% energieneutraal moet zijn. Om deze doelstelling te halen zijn er verschillende maatregelen genomen door de overheid. Het verduurzamen van bedrijven staat ook op de agenda. Ook hippische bedrijven moeten dus stappen nemen om te verduurzamen.

Naast het feit dat verduurzaming voor bedrijven een verplichting is, is het in veel gevallen ook een kans. De markt verandert, klanten zijn bewuster en zo ontstaan er mogelijkheden voor nieuwe verdienmodellen. Ondernemerschap draait om inspelen op kansen, nieuwe ontwikkelingen signaleren en ermee aan de slag gaat om ervoor te zorgen dat je bedrijf toekomstbestendig is. In de duurzame economie zit voldoende potentieel om als ondernemer te benutten in je bedrijfsvoering. Om in te spelen op de kansen van de klimaatplannen en de energietransitie is het misschien nodig om investeringen te doen. Vooruit lopen loont: in de transitie naar een duurzame, circulaire economie zit veel potentie voor ondernemers. Heb jij plannen om je processen energiezuiniger te maken of wil je je bedrijfspand verduurzamen? Welke aanpassingen en investeringen mogelijk en het meest kansrijk zijn voor jouw organisatie, hangt natuurlijk af van veel factoren op jouw bedrijf. Je bedrijf verduurzamen kan op verschillende manieren.

Mogelijkheden om te verduurzamen in FNRS Zaken 1 - 2023

In de eerste FNRS Zaken van 2023 (die deze week bij iedereen op de mat valt*) nemen we je mee in verschillende mogelijkheden om jouw bedrijf te verduurzamen en klimaatkansen te benutten voor een duurzame ontwikkeling van jouw onderneming. En daar zijn om te beginnen geen grote investeringen voor nodig. Er zijn quick wins die op ieder bedrijf toe te passen zijn. Deze open deuren zijn een kleine eerste stap in bewustwording en energiebesparing. Wil je het direct groter aanpakken, maar heb je geen idee waar je moet beginnen? In deze editie lees je waar je kan starten met oriënteren en hoe je hulp kan krijgen van een gratis energiecoach die op bedrijfsniveau met je meekijkt en -denkt.

Inmiddels zijn er al veel hippische ondernemers die op verschillende manieren stappen hebben genomen om hun bedrijf te verduurzamen. Een bijzonder voorbeeld is Manege Middelsee; door nieuw te bouwen konden ze hun bedrijf direct volledig energieneutraal realiseren. Dat verduurzamen ook zonder grote investering kan vertelt Susanne Bredero van Stal de Schoolt; op haar daken liggen meer dan 200 zonnepanelen zonder dat het haar iets gekost heeft. Ruitersport Wittenhorst en Manege Wieneshof vertellen hoe zij juist hun verduurzamingstraject gefinancierd hebben gekregen met crowdfundingsacties en fondsenwerving. We vroegen nog drie andere hippische ondernemers wat zij op hun bedrijf hebben gedaan om te verduurzamen. De antwoorden zijn inspirerend om te lezen. De aanpassingen die zij hebben gedaan zijn uiteenlopend en gaan verder dan de voor de hand liggende zaken.

Ook met kleine stappen komen we gezamenlijk langzaam in de goede richting. In deze editie geven we ook inspiratie om naast verduurzamen rondom energiebesparing ook te verduurzamen op andere vlakken. Denk aan mestverwerking, maar ook om de relatie met je personeel en klanten duurzaam te behouden.

Het is voor hippische ondernemers inmiddels niet meer de vraag meer ‘of’ ze moeten verduurzamen, maar ‘wanneer’ ze dit gaan doen. We moeten ook als hippische sector de kansen om te verduurzamen beter benutten om zo ook het  imago van je bedrijf te verduurzamen. 

Subsidies voor verduurzaming

1. Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb-ondernemingen (TEK). 

De TEK-regeling is een tijdelijke tegemoetkoming voor energie-intensieve mkb-bedrijven voor de gestegen gas- en elektriciteitskosten. De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd en loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

De TEK-vergoeding is bedoeld voor energie-intensieve mkb-bedrijven die voldoen aan de mkb-definitie, met maximaal 249 medewerkers en hoogstens € 50 miljoen omzet en/of een balanstotaal van maximaal € 43 miljoen. Stichtingen, verenigingen en overige instellingen die voldoen aan de voorwaarden kunnen de regeling ook aanvragen. De verwachting is dat enkele tienduizenden bedrijven en organisaties in aanmerking komen.

De subsidie is gebaseerd op gemodelleerde verbruiks- en prijsgegevens en dus niet op het daadwerkelijke gebruik en de actuele prijs van energie. Hierdoor kunnen aanvragen sneller worden behandeld. Het gas- en elektraverbruik wordt mede bepaald aan de hand van het gemiddeld historisch verbruik. Deze gegevens worden opgevraagd bij de netbeheerders. Het minimale deel dat bedrijven zelf betalen, de zogenoemde drempelprijs, is € 1,19 per m³ voor gas en € 0,35 per kWh voor elektriciteit. Voor het berekenen van de subsidie wordt verder gewerkt met een maximale prijs voor gas (€ 3,19 per m³) en elektriciteit (€ 0,95 per kWh). Ondernemers die in aanmerking komen voor de TEK krijgen maximaal 50% van het verschil tussen de drempelprijs en de maximumprijs. Na een positief besluit ontvangen ondernemers binnen twee weken een voorschot. Ondernemers dienen uiterlijk 31 mei 2024 een vaststellingsverzoek in waarna de definitieve subsidie wordt bepaald. 


2. Energie-investeringsaftrek (EIA)

Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. De aftrek is 45,5% van het investeringsbedrag dat in aanmerking komt.
Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de EIA als uw investering in een bedrijfsmiddel voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

  • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel.
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  • Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst. U kunt de energielijst downloaden van de internetsite van RVO.nl.
  • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen. U kunt de EIA wel combineren met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

In de Energielijst staat welke bedrijfsmiddelen in ieder geval in aanmerking komen voor de EIA. Daarnaast komen in aanmerking voor de EIA:

  • bedrijfsmiddelen die niet op de Energielijst staan, maar wel energie of fossiele brandstoffen besparen en een algemene besparingsnorm halen
  • de kosten van een energieadvies, onder bepaalde voorwaarden

3. ISDE

Wanneer je je dak, muur of vloer isoleert, verlaag je je energierekening. Na verloop van tijd verdien je de investering van je isolatiemaatregel dus vanzelf terug, omdat je maandelijkse energiekosten lager worden. Maar je kan ook subsidie krijgen wanneer je energiebesparende maatregelen in huis neemt. Zo wordt het investeringsbedrag voor jou lager en is de terugverdientijd van isolatie dus korter!


bron: FNRS/ hier.nu/ rvo/