Bas Metzemaekers in open brief:: "Als er nu niet wordt ingegrepen, zal de schade niet te overzien zijn"

Bas Metzemaekers in open brief:: "Als er nu niet wordt ingegrepen, zal de schade niet te overzien zijn"

Bas Metzemaekers maakt zich grote zorgen over de Koninks in de Oostervaardsplassen. Daarom schreef hij een brief aan Staatsbosheheer Flevoland die hij ook intergraal op zijn sociale media heeft gepubliceerd. Bij de brief voegde hij ook enkele foto's van hoe schrijnend de situatie is. Het grote probleem is dat er niks wordt gedaan om de Grote Klis te bestrijden, een plant die ernstige schade veroorzaakt bij grazers in het gebied, waaronder ook de konikpaarden.