Antidopingzaak: FEI schorst Hassan Bin Ali voor 2 jaar

Antidopingzaak: FEI schorst Hassan Bin Ali voor 2 jaar

Het FEI-tribunaal heeft zijn eindbeslissing genomen in een antidopingzaak tegen paarden waarbij een verboden stof en een gecontroleerde medicijnstof betrokken waren.


Het paard Calai (FEI ID 105RF80/UAE), bereden door Hassan Bin Ali (FEI ID 10017909/UAE), testte positief op de Verboden Stof Arsenicum en de Gereguleerde Geneesmiddel Stof Salicylzuur, inclusief de metaboliet 2-hydroxyethylsalicylaat, na monsters genomen op het CEI2*120 - Bou Thib (UAE) op 12 januari 2021.

De atleet heeft geen verklaring gegeven over de wijze waarop de verboden stoffen in het systeem van het paard zijn gekomen.In zijn eindbeslissing heeft het FEI-tribunaal de atleet een schorsing van twee jaar opgelegd. De voorlopige schorsing van de atleet, die op 3 maart 2021 van kracht werd, wordt verrekend met de periode van onverkiesbaarheid die in de beslissing is opgelegd, wat betekent dat de atleet tot 2 maart 2023 onverkiesbaar zal zijn. De atleet is tevens veroordeeld tot een boete van CHF 7.500 en een proceskostenvergoeding van CHF 2.000. De tijdens het evenement behaalde resultaten zijn gediskwalificeerd.

De partijen kunnen binnen 21 dagen na ontvangst van de beslissing in beroep gaan bij het Hof van Arbitrage voor de Sport (CAS)

De volledige beslissing is hier beschikbaar.