FEI-voorzitter Ingmar De Vos: “De FEI-kalender voor 2021 wordt een stevige puzzel

FEI-voorzitter Ingmar De Vos:  “De FEI-kalender voor 2021 wordt een stevige puzzel

Bijna dag op dag is het 9 jaar geleden dat Prinses Haya onze de Belg Ingmar De Vos vroeg om haar op te volgen als secretaris-generaal van de Internationale Paardensportfederatie FEI. Intussen zetelt De Vos zelfs al 5 jaar in Lausanne als voorzitter van één van de grootste Olympische sportfederaties. In die hoedanigheid heeft De Vos de voorbije weken en dagen mee beslist over het al dan niet uitstellen van de Olympische Spelen.

In een bericht op Facebook liet jouw vrouw Sabine recent weten dat het coronavirus ook zijn voordelen heeft. “In plaats van vijf dagen is Ingmar nu vijf weken thuis.”

“Overmacht zorgt er inderdaad voor dat ik nu al een tweetal weken bij mijn gezin in Kapellen ben. En daar ben ik blij mee voor alle duidelijkheid. Nog net voor de scherpe maatregelen werden doorgevoerd in België was ik toevallig hier en heb ik beslist om niet terug te keren naar Zwitsersland. Net als alle andere FEI werknemers moest ik toch thuis werken. Dat doe ik dan liever hier in ons huis dan helemaal alleen in mijn appartement in Lausanne. Maar het klopt dat mijn gezin mij wel vaker drie, vier of zelfs vijf weken moet missen. Meestal ben ik er dan van donderdag na de middag tot zondagavond. (lacht) Het lot van de voorzitter van een grote internationale sportfederatie zeker?

”Die voorzitter wordt dan wellicht thuis in Kapellen ook opgeslorpt door het werk. Het uitstellen van de Olympische Spelen heeft wat voeten in de aarde gehad.

“Ik heb inderdaad thuis al veel moeten deelnemen aan videoconferenties, enerzijds intern met mijn mensen van de FEI, maar anderzijds ook als IOC-lid. Twee weken geleden was er zo een videoconferentie met IOC-voorzitter Thomas Bach en alle voorzitters van de Olympische sportfederaties. Toen al hebben wij via een stemming unaniem beslist dat de Spelen wellicht zouden worden uitgesteld, maar dat we nog vier weken zouden wachten om definitief te beslissen. Zo is dat naar de pers gecommuniceerd. Vrij snel daarna hebben we al moeten bijsturen omdat het coronavirus plots ook begon toe te slaan in delen van de wereld waar het tot dan toe nog vrij goed was meegevallen. Je moet weten dat we constant op de hoogte gehouden werden door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Vooral toen het menens werd in de Verenigde Staten – toch één van de grootste sportlanden van de wereld – heeft het IOC begin vorige week beslist dat de Spelen sowieso werden uitgesteld naar 2021. Vorige zondag hebben we tijdens een nieuwe videoconferentie de nieuwe datums van de openings- en de sluitingsceremonie vastgelegd.

Welke parameters werden er gebruikt?

“Voorop stond natuurlijk de gezondheid van de atleten. Zo lang we niet wisten hoe lang de coronacrisis ging duren, konden we hen en de vele supporters niet in gevaar brengen. Maar daarnaast waren er ook nog de kwalificatiequota. Op dit moment zijn er nog altijd maar 53 procent van de kandidaat olympiërs gekwalificeerd. Stel dat de coronacrisis nog twee maanden duurt. Dan zouden we al eind mei zijn. Dan pas zouden die nog niet gekwalificeerde atleten weer echt in actie kunnen komen en kunnen proberen om de minima te halen. Dat zou wel erg kort dag geweest zijn, niet? In de paardensport lag al langer vast welke landen per ploeg konden afreizen naar de Spelen en welke landen slechts individuele plaatsen toegekend kregen, maar de ruiters zelf moesten ook nog worden aangeduid. Een bondscoach kan dat ook maar als hij voldoende topwedstrijden krijgt om te oordelen. Als dan bijna alles wordt afgelast, dan wordt dat ook al moeilijk. Uitstel was dus de enige juiste beslissing.

Welke gevolgen heeft de coronacrisis intussen voor de paardensport?

Eind januari al werd de Hong Kong Masters als eerste afgelast, gevolgd in februari door de Global Champions Tour wedstrijd in Shanghai. Vrij logisch omdat het allemaal begonnen is in China. Daarna volgde de ene afgelasting na de andere. Op vandaag zijn liefst 397 internationale paardensportevenementen wereldwijd geschrapt. Dat is dus enorm. De FEI heeft wel enkele crisis-scenario’s klaarliggen, maar dit hadden we nog nooit meegemaakt. Nu zijn er natuurlijk heel wat organisatoren die vragen om hun wedstrijd alsnog te laten plaatsvinden op een andere datum later dit jaar, maar dat is niet evident. Wij kunnen geen datums op de kalender toekennen, als we niet eens weten wanneer alles min of meer weer normaal zal zijn. Het zou kunnen dat dat in Europa sneller het geval zal zijn dan elders. In bepaalde delen van de wereld is het nog maar goed begonnen he. Iedereen zal dus geduld moeten hebben.”

De FEI wordt nu wellicht overstelpt met vragen.

“Dat is vrij logisch, vind ik. Daarom hebben we intussen een task force per discipline van de paardensport opgericht om te bekijken welke oplossingen we kunnen vinden voor de gevolgen van de talrijke afgelastingen alsook voor de organisatoren die een nieuwe datum zoeken in 2020. Deze task forces zullen voorstellen doen aan de raad van bestuur. Die raad moet dan op zijn beurt een beslissing nemen. We proberen te helpen waar mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld net een voorstel naar de raad van bestuur gestuurd om de punten van de ruiters op de wereldranglijsten te vrijwaren voor de duur van de crisis, zodat ze geen punten verliezen. In jumping wordt de wereld ranking immers gebruikt om ruiters uitnodigingen te garanderen voor wedstrijden op basis van hun plaats op die ranking.Ook moeten de Olympische minima voor ruiters en paarden weer worden herbekeken. Wat met de ruiters die vanaf 2021 de Olympische minimumleeftijd van 18 jaar hebben bereikt alsook voor de jumpingpaarden die volgend jaar 9 jaar oud worden en voor de dressuur en eventingpaarden die 8 jaar worden? Die konden dit jaar nog niet deelnemen aan de Spelen maar volgend jaar reglementair gezien wel.”

En wat met de wedstrijden die in de zomer en daarna vastliggen maar nog niet zijn afgelast?

“Dat is ook een heikel thema. In augustus 2021 bijvoorbeeld vinden in Boedapest (23-30/8) de Europese Kampioenschappen jumping en dressuur plaats. In Haras du Pin, in Frankrijk, wordt het EK eventing georganiseerd, van 11 tot 15 augustus zelfs. Dat is uiteraard veel te vroeg na de Olympische Spelen die op 8 augustus aflopen. Kunnen die EK’s hun datums nog wijzigen? Uitwijken naar een datum in de lente zal waarschijnlijk te vroeg zijn omdat men ook voor deelname aan deze kampioenschappen bepaalde minima moet behalen. Na de Spelen moeten de ruiters hun Olympische paarden ongetwijfeld de nodige rust geven. Je kan toch moeilijk twee weken na de Spelen al weer volle bak gaan op een EK? In Boedapest vinden de kampioenschappen plaats op een renbaan. Zal deze nog beschikbaar zijn op een andere datum? De Hongaarse overheid pompt momenteel veel geld in grote sportmanifestaties in alle sporten. Is het haalbaar om uit te wijken naar een andere datum? Het zijn allemaal ook nog vraagtekens voor ons, maar er wordt intussen dus hard daaraan gewerkt. Hoe dan ook wordt het een stevige puzzel.

Hoe zwaar zijn de financiële gevolgen voor de FEI zelf?

“Die zijn aanzienlijk. Wat het derven van inkomsten betreft, staan we door de coronacrisis nu al 4 à 5 miljoen euro in het krijt. En dat zal nog aanzwellen. We proberen bijvoorbeeld redelijk te zijn. Organisatoren moeten voor hun wedstrijd kalenderrechten aan de FEI betalen. We hebben al besloten deze kwijt te schelden voor wedstrijden die door de coronacrisis afgelast worden. En voor andere zaken zullen we ongetwijfeld ook nog moeten tussenkomen.”

Tot daar de gevolgen van het verplaatsen van de Spelen. Iets helemaal anders nu. Je hebt in België een verleden als liberaal politicus. Hoe kijk je aan tegen al het gebakkelei in de Belgische politiek?

“Dat vind ik toch best pijnlijk. Het is frustrerend om te zien hoe moeilijk men overeenstemming kan vinden over de taalgrenzen heen en hoe dit de besluitvorming dikwijls nodeloos vertraagt of zelfs onmogelijk maakt. Daar wordt in andere landen soms echt wel smalend over gedaan. Ik kom uiteraard vaak met mensen van diverse nationaliteiten in contact en die vragen me dan hoe het mogelijk is dat een land bijna 300 dagen nodig had om een regering te vormen, die dan nog tijdelijk is omdat het moést door de coronacrisis. En we hadden al geen goede reputatie op dat vlak. Dan probeer ik in de mate van het mogelijke te counteren met de uitleg dat België een bijzonder complex land is en nog steeds verschillende regeringen heeft die wel volheid van bevoegdheid hebben. Maar als ik dat begin uit te leggen, dan haakt men snel af wegens onbegrip. Laat ons hopen dat de coronacrisis op politiek vlak zorgt voor meer verdraagzaamheid tussen de verschillende gemeenschappen en politieke partijen in België. Door Covid 19 is er plots zo veel meer solidariteit. Wel, aan de politici om na de crisis dat voorbeeld te volgen.”

Om af te sluiten iets waar ik al enige tijd mee worstel. Je bent FEI-voorzitter, lid van het IOC en van het Uitvoerend Comité van het Wereldantidopingagentschap WADA. Sinds Jacques Rogge is er geen Belg meer geweest die in de internationale sport zoveel betekende. En toch weet amper iemand dat in België. Verkoop jij jezelf niet genoeg?

“Ik hoef mezelf niet te verkopen. Het gaat niet om Ingmar De Vos maar wel om de sport en de atleten. Op mijn 56ste zal ik geen jeugd aantrekken hoor. De broers Philippaerts, Jos Verlooy, Pieter Devos en nog zoveel anderen: zij zijn de vedetten. Zij moeten zichzelf en onze sport verkopen. Ik stel mezelf enkel ten dienste van de sport en de paardensport in het bijzonder, in de hoop dat paardensport almaar populairder wordt. Laat Ingmar De Vos dus maar gewoon zijn bescheiden zelve blijven.”

Bron: persbericht KBRSF